A kományülések továbbra is titkosak - véleményt írt a TASZ

Egy 2006. november 3-án beterjesztett törvényjavaslat ismét érinti az általunk már többször kifogásolt kormányülések államtitokká nyilvántásának törvényi lehetőségét.

A Kormány 2006. november 3-án törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé, mely a "kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról" címet viseli. Az Országgyűlés sürgős ügymenetben tárgyalja a javaslatot, ami azt jelenti, hogy az általános vitára valószínűleg már jövő hét elején sor kerül. A javaslat nagy része az egyes államigazgatási szervek megnevezése vonatkozásában módosít törvényszövegeket. Azonban a javaslat elején szerepelnek a kormányülések dokumentálást szabályozó rendelkezések, melyekkel az Alkotmánybíróság által megállapított mulasztásos alkotmánysértést igyekszik kiküszöbölni a Kormány. Ezzel kapcsolatban újra hangot kívánunk adni aggályainknak.

Az elmúlt évek során többször is kifejeztük, hogy aggályosnak tartjuk a kormányülésekről készült minden feljegyzés 50 évre történő államtitokká minősítésének törvényi lehetőségét, melyet az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) 3.§ és az 1. számú melléklet 13. pontja tesz lehetővé. A Ttv.-t 1999-ben módosító törvényjavaslattal kapcsolatban felkértük az országgyűlési képviselőket, hogy ne szavazzák meg azt, mert a rendelkezés súlyosan sérti az információszabadság alkotmányos védelmét. A 2002-es kormányváltás után pedig arra kértük Medgyessy Péter miniszterelnököt, hogy minél előbb vessen véget az információszabadságot súlyosan sértő helyzetnek. Mivel erre nem került sor, 2004-ben az új miniszterelnöknek, Gyurcsány Ferencnek is felhívtuk a figyelmét a jogsértő helyzetre, és kértük, hogy az Adatvédelmi Biztos és a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának állásfoglalásaira is tekintettel szüntesse meg azt.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy míg a jelenlegi kormánykoalíció képviselői ellenzéki képviselőként többször is felszólaltak a kormányülések titkossága ellen, valamit kormányra kerülésük után kifejezetten a kormányzati munka nyitottságát, sőt 2006-ban az aggályos rendelkezés hatályon kívül helyezését ígérték, a jelek szerint jelenleg a fentiekkel teljesen ellentétes lépéseket tesznek. A koalíció által is hangoztatott információszabadság védelme érdekében azt tartjuk szükségesnek, hogy a kormányüléseken készült jegyzőkönyv és az arról készült összefoglaló legyen nyilvános, a nyilvánosságot csak valamely, a 13. államtitokköri ponttól eltérő okból államtitokká vagy szolgálati titokká nyilvánítás esetén korlátozza a Kormány, de csak az arra vonatkozó adatok tekintetében. Éppen ezért az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 1. számú melléklet 13. pontjának hatályon kívül helyezését tartjuk szükségesnek. Véleményünk szerint az ún. döntés-előkészítő, belső használatra készült adat védelmére megfelelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól 1992. évi LXIII. törvény 19/A. §-a.

Aggályosnak tartjuk azt is, hogy a Kormány jelenleg is ún. „salátatörvényben” kíván rendelkezni arról, hogy a kormányülések titkosságát továbbra sem kívánja feloldani. A kormányülések nyilvánosságának kérdése álláspontunk szerint logikailag nem összekapcsolható a fenti törvényjavaslat által szabályozni kívánt egyéb kérdésekkel. Rendkívül aggályosnak tartjuk azt is, hogy javaslatot az Igazságügyi és rendészeti miniszter nem bocsátotta véleményezésre, ami teljességgel ellentmond a Minisztérium által is képviselni kívánt nyitott és minőségi jogalkotás követelményének.

A teljes szöveg itt olvasható:

Vélemény a kormányülések nyilvánossága tárgyában

 1. karakter

2007-02-08

"Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy míg a jelenlegi kormánykoalíció képviselői ellenzéki képviselőként többször is felszólaltak a kormányülések titkossága ellen" -mondják Maguk. De ez nem igaz. Senki épeszű ember nem érvelt soha a kormányülések nyilvánossága mellett.

A kormány nem a parlament. Sületlenség, hogy a kormányülés jegyzőkönyve általában legyen nyilvános. Így a világon sehol nem működnek kormányok.

A FIDESZ 1998-as kormányrakerülésekor a jegyzőkönyvezést, tehát a dokumentálást szüntette meg, ez volt felháborító, és ezt találta jogsértőnek az akkori adatvédelmi biztos. A TASZ ebben az ügyben is direkt-politizál. Csak azt ne higgyék, hogy ezt nem veszik észre az emberek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nyílt levél Fellegi Tamás részére a közérdekű adatok megismerhetőségéről

Olvassa el a K-Monitor Közhasznú Egyesület, a Transparency International Magyarország és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közös nyílt levelét, melyet az állami működés átláthatósága érekében küldünk el Fellegi Tamás részére.

Pert nyert a TASZ Strasbourgban a magyar állam ellen: történelmi információszabadság győzelem

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon nyilvánosságra hozott döntésével a Társaság a Szabadságjogokért beadványa nyomán elmarasztalta Magyarországot, és kimondta, hogy a Magyar Köztársaság megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt véleménynyilvánítás szabadságát. A döntés egyedülálló módon, elsőként az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában kiterjesztően értelmezte az Egyezmény 10. cikkében biztosított szólásszabadságot, hiszen közérdekű információ visszatartását értékelte a véleménynyilvánítás jogellenes korlátozásaként.

Megint kihagyják a nyilvánosságot a titoktörvény előkészítéséből

Véleményt készítettünk az új titoktörvény tervezetéről és 10 pontban foglaltuk össze a dokumentum legfontosabb hiányosságait. A nyilvánosság elé tárt legutóbbi (augusztusi) szövegváltozat messze alatta marad annak a színvonalnak, amelyet egy jogállami titkosítási rendszertől elvárhatunk. A tervezet nélkülözi az indokolatlan titkosítások elleni érdemi garanciákat, és a minősítőknek demokráciában elfogadhatatlan hatalmat ad a közérdekű adatoknak a nyilvánosságtól való elzárására.