A TASZ álláspontja a közrendvédelmi törvénycsomagról

A TASZ véleményezte az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített, a közrendet és a köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló előterjesztést.

A TASZ állásponjának teljes szövegét letöltheti itt:

A törvénytervezet összesen kilenc jogszabály módosítását érinti, a közrendet és köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek mellett számos további kérdéskörben is módosítást javasol, amelyek érintőlegesen sem kapcsolódnak az előterjesztés tárgyához, így többek között szerzői jogi jogsértésre, vagy az elítéltek sajtónyilatkozatára vonatkozóan. A Minisztérium összesen hat napot biztosított a véleményezésre. A sürgősség oka feltételezhetően az, hogy az október 23-i esetleges eseményeken már alkalmazhassák az új jogszabályokat. A TASZ álláspontja szerint az ilyen kampányszerű jogalkotás – különösen a büntetőjogi és szabálysértési jogi jogszabály-módosítások esetén - súlyosan sérti a jogbiztonságot, alkalmazása elfogadható érvekkel nem indokolható. A társadalom tagjaitól jogkövető magatartás is csak akkor várható el, ha a hatályba lépésig elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy az egyes jogszabályokat megismerhessék a polgárok.

A TASZ sajnálatosnak tartja, hogy a büntetőpolitika elsődleges eszköze a jogalkotás, ahelyett, hogy a jogalkalmazás hatékonyságára és a jogkövetés feltételeinek biztosítására helyeznék a hangsúlyt. Álláspontunk szerint az utóbbi időben felmerült sajnálatos események, így a Meleg Méltóság Menetének megtámadása és egyéb utcai randalírozások nem azért történtek, mert a jelenleg hatályos szabálysértési törvény és büntető törvénykönyv szerint ne lenne bűncselekmény a békésen tüntetők fenyegetése, a bennük való félelem kiváltása. A probléma a szankcionálás szempontjából elsősorban a jogalkalmazás területén érhető tetten. Sem a rendőrség, sem az ügyészség, sem a bíróságok nem alkalmazták és nem alkalmazzák következetesen többek közt a jelenleg hatályos garázdaság büntetőjogi és szabálysértési tényállásait.

A TASZ a törvénytervezet által bevezetni kívánt jogszabály-módosítások egy részével egyetért, más esetekben ugyanakkor álláspontja szerint a módosítások szükségtelenül és aránytalanul terveznek korlátozni alapjogokat.

A TASZ álláspontja szerint a törvénytervezet olyan fontos kérdéseket érint, melyek esetében sem a saláta típusú jogalkotás, sem a jogalkotási törvény előírásaival szembeni, hatásvizsgákat nélküli jogszabály-alkotás nem fogadható el. A TASZ szerint aggasztó, hogy hasonlóan a 2007. március 15-ét megelőző időszakhoz, a kormány ismét néhány héttel október 23-a előtt szeretne életbe léptetni olyan törvénymódosításokat, melyek megismerésére a társadalomnak szinte semmilyen ideje nincs a – nem is szólva a törvénytervezettel kapcsolatban elmaradni látszó valódi szakmai és társadalmi vitáról.

A törvénytervezet módosításai között a TASZ által már korábban is szorgalmazott módosítások mellett szakmailag erősen megkérdőjelezhető változtatások, sőt egyes esetekben már-már abszurdnak tűnő jogalkotási kezdeményezések is szerepet kapnak. A „félelmet keltő alakzatban való vonulás” szabálysértése jó példa a veszélyes,  ad hoc jellegű törvényalkotásra, amikor az illetékesek egy-egy konkrét probléma megoldására kívánják a szabálysértési jogot felhasználni, a szabálysértők nyilvános szégyentáblájára vonatkozó javaslat pedig a TASZ szerint súlyosan alkotmánysértő.

Kérjük, a rendelkezésére álló eszközökkel tegye lehetővé, hogy az ügyről a nyilvánosság tudomást szerezhessen. Amennyiben a TASZ álláspontjáról a törvénytervezettel kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük hívja  a TASZ irodáját a 209-0046-os telefonszámon.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Sajtóközlemény a politikai szabadságjogok csorbítását célzó politikai kampány ellen

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) kezdeményezésére 119 neves értelmiségi, közéleti aktivista és a közügyek iránt érdeklődő polgár nyilatkozatban tiltakozik a ’89-es alkotmányozás legnagyobb vívmányai közé tartozó politikai szabadságjogok csorbítását célzó politikai kampány ellen.

Rendőri vizsgálat a gumilövedékek ügyében

"A Budapesti Nyomozó Ügyészség megkeresésére - a TASZ tegnapi sajtótájékoztatóját követően - az ORFK vezetőjének döntése alapján az ORFK Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Főosztálya vizsgálatot indított, amelynek célja, hogy tisztázza, jogszerű volt-e a vitatott fegyverek, illetve a gumilövedékek alkalmazása. Az eddig rendelkezésre álló információk, valamint a hivatkozott normák azt támasztják alá, hogy az eszközök alkalmazása törvényes volt." - áll a www.police.hu oldalon egy közleményben.

Szabadon felhasználható a TASZ beadványa

Közzétesszük a TASZ által a Lánglovagok Egyesület számára készített beadvány szövegét, és arra bátorítjuk a rendvédelmi szervek dolgozóit, hogy forduljanak az ombudsmanhoz, ha úgy érzik, az új szolgálati törvény korlátozza a jogaikat.