A TASZ szerint elhibázott az új gyűlöletbeszéd-törvényjavaslat

A TASZ szerint alkotmányellenes az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített legújabb, a gyűlöletbeszédet és az egyes társadami csoportokat sértő magatartást polgári jogi eszközökkel kezelni kívánó törvényjavaslat, melyet a kormány szeptember 12-én nyújtott be az Országgyűlés elé.

Miután az Alkotmánybíróság idén tavasszal az Országgyűlés által elfogadott büntető törvénykönyvi, és polgári törvénykönyvi gyűlöletbeszéd-törvénymódosításokat megsemmisítette, az IRM újabb, hasonló tárgyú törvényjavaslatot készített. A TASZ nem ért egyet sem a törvényjavaslat tartalmával, sem azzal a módszerel, ahogy a törvényjavaslatot a kormány benyújtotta a jogalkotó elé.

A javasolt új jogszabály a TASZ szerint több okból is kifogásolható. A TASZ álláspontja szerint alapvetően hibás az a koncepció, amely egy-egy kifogásolt, valamilyen csoportot sértő magatartás esetén automatikusan megnyitná a jogvédelem lehetőségét a csoporthoz tartozó egyének számára –függetlenül attól, hogy a jogvédelmet kereső személynek volt-e esélye a kifogásolt magatartás szenvedő alanyává válnia, vagy sem. A nagy nyilvánosság rendkívül tág kategória, a TASZ éppen ezért differenciált, mind a közönségre gyakorolt hatás, mind az elkövetés helye, a média típusa szerint tartja a véleménynyilvánítás jogát korlátozhatónak és a jogsértést megállapíthatónak. A TASZ kifogásolja azt is, hogy a csoportot megsérteni kívánó magatartás pusztán annak célja, és nem a valós - esetleg be sem következő – jogsérelem alapján adhatna okot jogérvényesítésre a megtámadott csoport bármely tagja számára. A fenti megoldások parlament általi elfogadásuk esetén még annak fényében is a véleménynyilvánítási jog szükségtelen és aránytalan korlátozását jelentenék, hogy a törvényjavaslat szerint kártérítési igénnyel a megsértett csoport tagja nem élhetne.

A TASZ ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a kifogásolt törvényjavalsat Országgyűlés elé való benyújtása során az előterjesztő IRM és a kormány egyáltalán nem vette figyelembe sem az elektronikus információszabadságról szóló jogszabályt, sem a hatályos jogalkotási törvényt – így a törvényjavaslat előkészítése során nem csak hatástanulmány nem készült, hanem szakmai-társadalmi vitára nem kerülhetett sor.

Megismerheti a TASZ részletes Álláspontját itt.
 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nem sérti a gúnyos vélemény a polgármester személyiségi jogait

Erzsébetváros polgármestere nyilvánvalóan nem westernfilmből kilépett körözött bűnöző – a Fővárosi Bíróság mai ítéletében elutasította Vattamány Zsolt, Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata polgármesterének egy magánszemély ellen benyújtott keresetét. Az alperes védelmét a TASZ ügyvédje látta el.

Kis lépés a Ptk-nak, hatalmas ugrás a szólásszabadságnak

A TASZ üdvözli az Alkotmánybíróság tegnapi döntését, mellyel megsemmisítette az új polgári törvénykönyv egy korlátozó szabályát. Az alkotmánybírósági határozat azért is nagyon fontos, mert részletesen és pontosan kijelölte azt a határt, ameddig az emberi méltósághoz való jog korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát. A döntés iránymutatás a jogalkalmazó szerveknek – elsősorban a bíróságoknak – melynek segítségével a jövőben nőhet a szólás- és sajtószabadságot érvényesítő ítéletek száma.

Szalai Annamária obszcén kritikája nem bűncselekmény

A Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség megszüntette azt a büntetőeljárást, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feljelentése nyomán a hatóság létrejötte és tevékenysége miatt tiltakozó blogger ellen indítottak.