A TASZ védi a békés engedetlenkedőket

A TASZ tíz ügyvédje jogi védelmet biztosít azoknak a fiataloknak, akik ellen büntetőeljárás indult a Fidesz-székház jelképes elfoglalása és a parlament környéki járműforgalom akadályozása miatt. A rendőrség mai akciója a megfélemlítést és az elrettentést szolgálja.

Tekintse meg videonkat a sajtótájékoztatóról:Március 7-én az alaptörvény negyedik módosítása ellen tiltakozó fiatalok jelképesen elfoglalták a Fidesz-székházat. Március 11-én – az alaptörvény módosításának napján – fiatalok a Kossuth téri parkolónál próbálták akadályozni a gépkocsival érkező képviselők közlekedését.

Az aktivisták a demokrácia és az alapvető jogok védelmében cselekedtek nyilvánosan és békés módon. Azért lépték át a gyülekezési jog határait, hogy felhívják a közfigyelmet a készülő igazságtalanságra. Nem követtek el erőszakot, nem okoztak személyi vagy anyagi kárt, nem sértették mások alapvető jogait. Cselekedetüket nyilvános indokokkal igazolták, és vállalták a jogi felelősségre vonás kockázatát.

A TASZ szerint az aktivisták formálisan túllépték a gyülekezési törvény kereteit, de nem követtek el bűncselekményt. Békés engedetlenségük miatt nem járhatna büntetés akkor sem, ha lehetne találni paragrafust, amely tiltja tettüket. A magyar demokratikus jogállam elmúlt időszakában volt már  példa arra, hogy a parlament általános érvénnyel, vagy a bíróság egyedi esetben mentességet biztosított engedetlenségbe torkolló véleménynyilvánítás esetén. A TASZ ügyvédei ezért azt képviselik, hogy a bíróság nem ítélheti el az alkotmányosságot féltő aktivistákat.

A TASZ hangsúlyozza, hogy a székházfoglaló aktivisták mai előállítása és rabosítása indokolatlan és önkényes volt, a rendőri fellépés az elrettentést és a megfélemlítést szolgálta. A rendőrség eljárása azt üzeni, hogy a kiépülő autoriter rezsim igyekszik csírájában elfojtani a demokratikus elkötelezettségű megmozdulásokat.

„Az aktivisták nem követtek el garázdaságot, és tettük nem volt veszélyes a társadalomra, ezért indokolatlan a felelősségre vonásuk” - nyilatkozta Pelle Andrea a TASZ jogsegélyprogramjának vezetője.

A székházfogaló aktivisták és a TASZ képviselői 2013.03.29-én 15 órakor sajtótájékoztatót tartottak a BRFK Gyorskocsi utcai épületénél.

A TASZ álláspontja a polgári engedetlenségről: http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/tasz-tanacsok-polgari-engedetlenkedoknek.)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megtámadtuk Toroczkai ásotthalmi rendeletét

Toroczkai László hírhedt rendelete alaptörvény-ellenesen korlátozza az Ásotthalmon tartózkodók alapjogait: lényegében betiltja az iszlám vallás gyakorlását, valamint a nem-hagyományos család- és házasságfelfogások melletti kiállást. Az alapvető jogok biztosánál kezdeményeztük a rendelet Alkotmánybíróság előtti megtámadását.

A gyülekezési jog új szabályozása

A TASZ véleményezte azt a 2013. május 23-án közzétett BM rendelettervezetet, amely módosítja a gyülekezési joghoz kapcsolódó rendőrségi feladatokról szóló hatályos BM rendeletet.
A TASZ álláspontja szerint a tervezet több szempontból is elhibázott, átgondolatlan, ezért annak visszavonását javasoljuk.
A részletes álláspontunkat itt elolvashatja.
A BM rendelettervezetét innen töltheti le.

Gyülekezési jogi útmutató

A TASZ kiemelt figyelmet fordít a békés gyülekezés szabadságához való jog gyakorlásának, érvényesülésének. Ennek a jognak a gyakorlása a demokratikus társadalmak és politikai intézményeik megfelelő működésének egyik legfontosabb biztosítéka. Magyarország demokratikus jogállam, így a jogok gyakorlásának biztosítása az állam minden szervének alkotmányos feladata. Akkor is így van ez, ha a jogok ütköznek, a joggyakorlás mások jogait sérti. A rendőrségnek meghatározó szerepe van a békés gyülekezéshez való jog megfelelő érvényesülésében éppúgy, mint abban, hogy ha a gyülekezés jogsértő, akkor a korlátozása a lehető legkisebb mértékű legyen.