Amicus brief az MNB törvény módosításának alkotmányellenességéről

Ismeretes, hogy a köztársasági elnök 2016. március 9-én az Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatára küldte meg az Alkotmánybíróságnak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítását, amely átláthatatlanná tette volna az MNB által alapított jogi személyek közpénz-költéseit.

A köztársasági elnöknek az indítványában kifejtett álláspontjával a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet egyetért. A törvény Alaptörvény-ellenes, az Alkotmánybíróság akkor hozna helyes döntést, ha ezt megállapítaná, így pedig ez a törvény nem válhatna a magyar jogrendszer részévé.

A TASZ amicus briefet fogalmazott meg az ügyben, és eljuttatta az Alkotmánybíróságra. A beadvány az információszabadság korlátozásának indokolásaként gyakran – ebben az esetben is – előadott állítás téves voltáról szól, amely szerint az állami szervek átláthatósága a hatékony állami cselekvés és az állami szervek hatékony működésének kárára érvényesül. A beadvány azzal szemben érvel, hogy az információszabadság korlátozása a hatékonyság fokozását eredményezi, és a jogalkotó feladata, hogy a két konkuráló érdek (az átláthatóság és a hatékonyság) között a megfelelő egyensúlyt megtalálja. A beadvány szerint a szabadságjogok és az azokkal versengő közérdek párharca nem egyszerűen egy zéró végösszegű játszma. A beadvány rámutat arra is, hogy e szempontnak az alapjogi érvelésben – az alapjogi teszt alkalmazásában – hol van a helye. A TASZ azt javasolja az Alkotmánybíróságnak, hogy az információszabadságot korlátozó, a köztársasági elnök által megtámadott törvény alkotmányosságának vizsgálatakor elsősorban alkalmassági és szükségességi (elengedhetetlenségi) szempontok alapján hozza meg a döntését. Annak megállapítása, hogy a nyilvánosság korlátozása az MNB és az általa alapított szervezetek hatékony működésének biztosítására nem alkalmas, és ahhoz nem is elengedhetetlen, minden morális mérlegelésen alapuló döntésnél biztosabb és támadhatatlanabb alkotmánybírósági határozatot eredményezne.

A TASZ beadványa letölthető innen.  

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nyílt levél az országgyűlési képviselőknek a Posta-törvény miatt

A Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország, a K-Monitor, az Átlátszó.hu nyílt levélben fordult az országgyűlési képviselőkhöz annak érdekében, hogy ne szavazzák meg a Posta átláthatatlanságát lehetővé tevő törvényjavaslatot.

Nyert a TASZ a KEHI ellen!

A TASZ 2014 szeptemberében beperelte a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt (KEHI), hogy kiderüljön, ki adta az utasítást a civil szervezetek elleni vizsgálatok megindítására. A bíróság 2015. február végén elsőfokon úgy döntött, hogy a TASZ-nak mindenben igaza volt és a KEHI-nek ki kell adnia az adatokat.

Dörzsölhetik a markukat a pártpénztárnokok!

Egy hatályon kívül helyezett jogszabályra utalva döntött úgy a Kúria, hogy a közvetett állami tulajdonban álló Vértesi Erőmű Zrt. nem közfeladatot ellátó szerv, ezért nem köteles kiadni Bodoky Tamás (atlatszo.hu) újságíró kérésére a Vértesi Erőmű milliárdos veszteségeit megalapozó szerződéseket és ezekhez kapcsolódó belső vizsgálati anyagokat.