Diplomát a közérdekű adatok megismeréséhez?

Font Sándor kormánypárti képviselő módosító javaslata értelmében információszabadság korlátozható lehet, amennyiben az adatok közérthető formában történő megismeréséhez szakértelemre lenne szükség. Az előterjesztés éles ellentétben áll a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos elveivel.

  1. A TASZ elfogadhatatlannak  tartja, hogy az állam átlátható működését azon az alapon korlátozza a jogalkotó, hogy az adatigénylő polgár nem rendelkezik megfelelő szakismeretekkel, és ezért nem tudja értelmezni, használni az adatokat. A közérthetőség követelménye a megismerés szabadságát elősegítő, technikai jellegű előírás, mellyel összhangban az adatszolgáltatást úgy kell teljesíteni, hogy különösebb nehézségek nélkül az adatigénylő annak tartalmát megérthesse.
  2. A módosító javaslat paternalista szemlélete relativizálja az információszabadságot. Van egy olyan olvasata is az előterjesztésnek, miszerint, ha az adatigénylő rendelkezik a kellő szakértelemmel – például az adat tárgyához kapcsolódó felsőfokú végzettséggel – akkor nem tagadható meg az adatigénylés. Egy abszurd példával szemléltetve a módosító javaslat megteremti annak az elvi lehetőségét, hogy állami tulajdonú termőföldek hasznosításáról szóló adatokat kizárólag agrármérnökök és agrárközgazdászok ismerhessék meg.
  3. A közérdekű adatigénylést nem kell indokolnia az adatigénylőnek, az adatszolgáltatásnak a gyakorlatban előforduló indoklási kötelezettséghez kötése törvényellenes. Szélsőségesen fogalmazva akár a szobánk kitapétázásához is kérhetjük állami vagy önkormányzati szerződések másolatát. Ebből az is következik, hogy akár egyszerű, készletező adatgyűjtés céljából is igényelhetünk adatokat, nem feltétele a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásának az, hogy a megszerzett ismereteket – szakmai vagy közéleti tevékenységünk során, az egyéni képességeinknek  megfelelően - ténylegesen hasznosítsuk.

„Font Sándor a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos alapjognak olyan új korlátozási lehetőségét nyitja meg, amely éles ellentétben áll az információszabadság alapcélkitűzéseivel és alkotmányos elveivel azáltal, hogy az adatok megismerhetőségét az információ közérthetőségétől teszi függővé” – mondta Hüttl Tivadar, a TASZ adatvédelem és információszabadság programvezetője.

A TASZ nyílt levélben kéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, hogy szólaljon fel a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jog védelmében, és levélben fordultunk az országgyűlési képviselőkhöz is, kérve a módosító javaslat leszavazását. 

Péterfalvi Attila osztja a TASZ által megfogalmazott aggályokat, és erről az Országgyűlést is tájékoztatta. Itt elolvashatja a Hatóság elnökének a levelét.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Profitorientált információszabadság?

A Kormánynak a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslata kiszámíthatatlanná teszi az állam átlátható működését biztosító közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot. A Javaslat egy 2003-ban elfogadott, elavult és hamarosan módosításra kerülő irányelv átültetését célozza. A TASZ és a K-Monitor Iroda az előterjesztés visszavonását kéri a jogalkotótól.

Obamával kollaborál a TASZ!

Barack Obama amerikai elnök által kezdeményezett Open Government Partnership (OGP, Nyílt Kormányzati Együttműködés) célja az átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat megteremtése. A TASZ és a K-Monitor elkészítette Magyarország vállalásaira vonatkozó javaslatokat.

Nyílt levél az információszabadságért

2013. június 26-án kelt nyílt levelünkben a Transparency International Magyarországgal és a K-Monitorral arra kértük az alapvető jogok biztosát, hogy kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása alaptörvény-ellenességének a megállapítását és a megsemmisítését. Tettük ezt azért, mert meggyőződésünk, hogy az Infotv.azon új rendelkezése, mely a közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismeréseket kivonja az Infotv. hatálya alól, sérti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapjogot, az Alaptörvénybe ütközik.