Diszkriminált és zaklatott egy polgárt az érpataki önkormányzat

A Nyíregyházi Törvényszék tegnapi elsőfokú ítélete szerint Orosz Mihály Zoltán, Érpatak polgármestere a községe polgárát, Szőllősi Gábort politikai véleménye miatt diszkriminálta, amikor 2013. február 9-én rendőrökkel vezettette ki az önkormányzat által szervezett nyilvános „becsület napi” rendezvényről. A nem jogerős ítélet szerint a polgármester, a kettős mérce elleni harc egyik leghangosabb alakja maga az, aki választott képviselőként hátrányosan különböztetett meg egy polgárt, ezért azonban jogilag nem ő felel, hanem az önkormányzat mint az ő munkáltatója.

A tavalyi érpataki rendezvényt a polgármester az önkormányzat nevében eljárva szervezte meg a helyi általános iskolába. A rendezvényre ellátogatott Szőllősi Gábor, érpataki lakos, egyben a TASZ munkatársa, valamint Tódor János újságíró. Amikor a polgármester meglátta őket a közönség soraiban, verbálisan rájuk támadt, vélt liberális nézeteik miatt pocskondiázta és nemkívánatos személyeknek nevezte őket, majd rendőrt hívott. A rendőrség annak ellenére kivezette Szőllősit és Tódort, hogy rendzavarásra a polgármester állításán kívül semmilyen jel nem utalt. A rendőri intézkedés miatt Szőllősi a Független Rendészeti Panasztestület vizsgálatát kezdeményezte, és a Testület meg is állapította, hogy a polgármester hívására érkező rendőrök fellépése jogszerűtlen volt, intézkedésük súlyosan sértette a panaszos alapjogait: az önkormányzati rendezvényről való kivezetéssel mozgásszabadságát, az igazoltatással pedig a személyes adatainak a védelméhez fűződő jogát korlátozták. A TASZ hátrányos megkülönböztetés miatt beperelte az érpataki polgármestert és önkormányzatot. A Nyíregyházi Törvényszék nagy részben helyt adott a keresetnek azzal, hogy a polgármester által elkövetett személyiségi jogsértésért jogilag az önkormányzat felel.

A nem jogerős ítélet nemcsak azért fontos a számunkra, mert a diszkrimináció áldozata a TASZ munkatársa. Az ügy jelentősége abban áll, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvény által védett tulajdonságok közül a politikai vélemény volt a megkülönböztetés alapja. Orosz Mihály Zoltánról a bíróság minden kétséget kizáróan megállapította, hogy kizárólag azért távolíttatta el az önkormányzati rendezvényről Szőllősit és Tódort, mert az övétől eltérő politikai nézeteket vallanak. Szintén fontos eleme a mai ítéletnek, hogy egyértelművé tette: az a rendezvény, amelyet a polgármester az önkormányzat nevében szervez, ugyanúgy az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatálya alá tartozik, mint bármely más hivatalos aktus, így a polgármester nem hivatkozhat a gyülekezési törvény biztosította szabadságára a résztvevők megválogatása körében. Végül a bíróság azt is kimondta, hogy az önkormányzat nevében eljáró polgármester az iskolában történtekkel az emberi méltóságot sértő magatartást is tanúsított, azaz zaklatta is a felperest.

Az ítélet megerősíti a jogegyenlőséget, ami véleményünk szerint a törvények tiszteletének legfontosabb követelménye. Hiába van a polgármester más véleményen, a bíróság ma az ő számára is egyértelművé tette, hogy az egyenlő bánásmód törvényes követelményét nem hagyhatja figyelmen kívül.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.