Kipereltük az EMMI-ből az iskolafenntartó egyházak szerződéseit

Magyarországon erősödő tendencia, hogy a közoktatást az állam kiszervezi az egyházaknak: egyre több iskolát vesz át fenntartóként valamelyik egyház. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ilyenkor köznevelési szerződést köt az egyházi fenntartóval. Ezekből a szerződésekből derül ki, hogy az állam milyen feltételekkel adja át az egyházaknak a közoktatási feladatok ellátását. Tudni szerettük volna, mik ezek a feltételek, ezért kikértük az EMMI-től a köznevelési szerződéseket. Az EMMI azonban megtagadta a szerződések kiadását. Pereltünk és nyertünk: a bíróság elsőfokon kötelezte az EMMI-t a szerződések kiadására. Az ítélet nem jogerős.

Miért fontos ez?

Azért, hogy tudjuk, milyen feltételek között szervezi ki gyermekeink oktatását az állam az egyházaknak. A köznevelési szerződés határozza meg például, hogy az egyházi fenntartó milyen szolgáltatásokat köteles ingyenes biztosítani a gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak. Ahogy azt is: az iskola hány gyermeket, tanulót köteles felvenni köznevelésük biztosítására. Ezeknek az adatoknak az ismerete nélkül nem mérhető fel: vajon az állam nem ad-e túlságosan szabad kezet ezekben a kérdésekben az iskolák fenntartására szerződő egyházaknak? Azaz: vajon nem bújik-e ki az állam a gyermekek tanuláshoz való jogának biztosítása alól?

Ezenfelül a köznevelési szerződések jelentős közpénz elköltéséről is rendelkeznek. 2015. II. negyedévében összesen 72 köznevelési szerződés volt érvényben (noha ezek közül nem mindegyik egyházakkal köttetett). A központi költségvetés 4 milliárd Ft-ot különített el az idén a köznevelési szerződésekkel kapcsolatos kiadásokra. Jogunk van tudni, mire megy el ez a pénz, hiszen mindannyiunk pénzéről van szó.

Miért nem adták ki eddig a szerződéseket?

Az EMMI a per során egyetlen érdemi érvet sem tudott – és láthatólag nem is akart – előadni, amellyel igazolhatta volna az adatkiadás megtagadását. A szerződések kiadásának megtagadása tehát minden bizonnyal időhúzásra szolgált. Az elsőfokú ítélet egyelőre nem jogerős. Kíváncsian várjuk az eddig eltitkolt szerződéseket, és reméljük, az ügy jogi egyértelműsége ellenére nem kíván fellebbezni az EMMI, hogy további közpénzek pazarlásával próbálja eltitkolni: gyermekeink állami oktatását milyen feltételek között szervezi ki egyházaknak.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Inkább bezárták a terembe, nehogy elessen az udvaron

A gyerekek az iskola udvarán viháncolnak, kergetőznek, élvezik a tavaszt. A Te kisfiad azonban nincsen közöttük. Ő magára hagyva ül másfél órán keresztül az osztályterembe zárva, teljesen egyedül. Nem csak ma, sok másik napon is. Nem beszél, segítséget kérni nem tud. Mozgáskorlázottsággal él és Te csak annyi magyarázatot kapsz: azért nem lehet ilyenkor a társaival, mert a tanár fél, hogy elesik. Mit érzel, amikor erre rájössz? És még inkább … mit teszel?

A magyar iskolák a szülőket is gyermekként kezelik

A hazai iskolarendszer kevés döntést ad a szülők kezébe a hiányzások esetére. Korábban is nehezményeztük, hogy a jogszabály szabad kezet ad az iskolai házirendek szabályozásához, így teljesen önkényes, hogy melyik az iskola mit és hányszor fogad el igazolásnak. A gyerekorvosok most nyilvánosságra hozott véleménye az ő szempontjukból is megerősíti álláspontunkat, hogy nagyobb teret kellene kapni a szülői igazolásnak.


Félelem és reszketés az egyházi iskolában

Kiabálás és röpködő papi pofonok, erőszakkal és kirúgással fenyegetőzés, kötelező misék és körmenetek hétvégén és az ünnepek alatt, megfélemlített és tehetetlen tanári kar. Így festette le számunkra egy kétségbeesett szülő egy Bács-Kiskun megyei általános iskola mindennapjait, mióta pár éve egyházi fenntartás alá került. A súlyos jogsértéseket nem kell elfogadni, tehetünk ellenük!