Obamával kollaborál a TASZ!

Barack Obama amerikai elnök által kezdeményezett Open Government Partnership (OGP, Nyílt Kormányzati Együttműködés) célja az átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat megteremtése. A TASZ és a K-Monitor elkészítette Magyarország vállalásaira vonatkozó javaslatokat.

Az OGP résztvevő felek ennek érdekében (az adott ország társadalmi szervezeteivel és civil szakértőivel együttműködve) vállalásokat fogalmaznak meg, amelyek végrehajtását az OGP szervezete évről évre ellenőrzi. A vállalások öt nagyobb témakörhöz kapcsolódhatnak (közszolgálatok minőségének javítása; a közszféra integritásának fokozása; az állami erőforrások hatékony felhasználása; biztonságosabb közösségek megteremtése; vállalatok társadalmi szerepvállalásának, számonkérhetőségének növelése). Az intézkedéseknek minden esetben növelniük kell az állam átláthatóságát és technikai, informatikai újításokkal kell társulniuk.

Az együttműködésben való részvétel arra kényszeríti a kormányokat, hogy fogalmazzanak meg egyértelmű lépéseket saját működésük átláthatóbbá és ellenőrizhetővé tételére. Ezek végrehajtását az OGP szervezete rendszeresen ellenőrzi, és jelzi, amennyiben a kormány elmaradt a vállalásaihoz képest.

Magyarország kormánya az április elején elfogadott, korrupcióellenes intézkedésekről szóló kormányhatározatban jelezte, hogy csatlakozni kíván az Együttműködéshez. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium civil szervezeteket is bevonva kívánja kidolgozni a vállalásokat. A TASZ és a K-Monitor az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

-          a kormányzati honlapokon közzétett adatok felhasználóbarát formátumokban való megjelenítése céljából jogszabályi szinten kell rendezni az adatközlés módját (a közzétett törvénytervezetek egy része például alkalmatlan további informatikai feldolgozásra)

-          a nemzeti vagyon kezelésével összefüggő adatok nyilvánosságát kimondó jogszabályi garanciák erősítése, mert a jogalkalmazásban az információszabadságot szűkítő jogértelmezés terjedt el (Itt olvashat bővebben a Kúria Margit-híd rekonstrukciójára elköltött milliárdok, illetve a közvetett állami tulajdonú cégek működésének átláthatóságával kapcsolatos bírói döntések visszásságáról)

-          közbeszerzési adatbázis fejlesztése

-          az állam által kötött szerződések központi adatbázisának megalkotása szlovák mintára

-          a közszférában dolgozók képzése a magyar információszabadság szabályairól

-          a minősített adatok (államtitkok) kapcsán valódi bírósági felülvizsgálati eljárás megteremtése

Olvassa el a részletes javaslatokat és a hozzájuk kapcsolódó mellékleteket!


Új fejlemény: A TASZ és a TI munkatársai részt vettek az OGP második európai találkozóján.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

TASZ-vélemény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló T/10831. törvényjavaslatról

Újabb törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlamentbe az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének átláthatóságának növelése érdekében. A javaslat bevezetne örömteli intézkedéseket, azonban több, célszerűtlennek tűnő megoldást is tartalmaz. Olvassa el a TASZ álláspontját!

Elnöki vétó után: mit kell még tenni az információszabadság győzelméért?

A TASZ álláspontja szerint az információszabadságról szóló törvénynek a trafikbotránnyal egy időben elfogadott módosítása súlyosan sérti a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot. Ezért a TASZ – más szervezetekkel együtt – azt kezdeményezte, hogy az államfő ne írja alá a törvénymódosítást, hanem küldje az Alkotmánybírósághoz.

Magyar nyelven a strasbourgi döntés

Magyarul is elérhető az Emberi Jogok Európai Bíróságának 2009. áprilisában hozott határozata, amelyben a TASZ beadványa nyomán első alkalommal mondta ki a testület, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának jogellenes korlátozását jelentheti közérdekű adatok bizonyos körének jogellenes visszatartása. A testület kiemelte döntésében, hogy az információ hiányában ellehetetlenül a vélemény szabad és megalapozott kinyilvánításának a lehetősége, aminek következtében civil szervezetek és újságírók nem képesek betölteni társadalmi küldetésüket.