Választási csalást nehezítő módosítást kezdeményez az NVI a TASZ felszólítására

A választási csalást nehezítő lényeges módosítást kezdeményez felszólításunkra válaszul a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője. A TASZ üdvözli a felszólítására kezdeményezett változást, amelynek eredményeképp javulnak a választások tisztaságának eljárási garanciái. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet a csalást megnehezítő további változások szükségességére.

Dr. Pálffy Ilonához, az NVI elnökéhez címzett levelünkben  arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a bármiféle személyazonosítást mellőző internetes kérelem-benyújtás lehetőségével élve tömegeket zárhatnak ki a szavazásból, vagy csorbíthatják választójogukat – tudtukon kívül. Néhány, mindennapos ügyleteink során kiadott személyes adatunk birtokában jelenleg bárki kérelmezheti felvételünket a nemzetiségi névjegyzékbe, ezzel kizárva minket a pártlistás szavazásból. Később pedig hasonlóképp lehet majd kérelmezni nevünkben, hogy az ország lakóhelyünktől legtávolabbi pontján adhassuk le szavazatunkat. Minderről könnyen lehet, hogy csak a szavazás (általunk vélt) helyszínén értesülünk: a kérelem elfogadásáról kapott értesítőt eddig ugyanis kizárólag a kérelmet benyújtó – tehát a másokat választójogából kiforgató – polgár által megadott értesítési címre postázták. Ez utóbbi gyakorlatnak vet most véget felszólításunk hatására Dr. Pálffy Ilona rendeletmódosítási kezdeményezése:

"… a TASZ levele nyomán végiggondoltuk még egyszer, és kezdeményeztük a közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnál a rendelet módosítását, hogy minden esetben kapjon az állandó lakcíme szerinti címére tájékoztatást a választópolgár, így ha ő helyette valaki más adja be ezt a kérelmet, akkor is tudni fog róla.” (Dr. Pálffy Ilona, az NVI elnökének nyilatkozata a Klubrádió műsorában.)

A 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosítását követően tehát minden, nevünkben beadott kérelemmel kapcsolatos döntésről saját állandó lakcímünkön is értesülünk. Ezzel jelentősen javul a kérelmezi eljárás biztonsága. Az eddigiekkel ellentétben az esetleges visszaélések ugyanis nem maradhatnak észrevétlenek. Ha pedig a kérelmezési eljárással való visszaélésre elég korán kerül sor, a módosításnak köszönhetően csalás áldozatául esett, ám arról értesült választópolgárnak még van lehetősége egy újabb kérelemben töröltetni magát a nemzetiségi névjegyzékből, vagy pedig visszavonni a nevében benyújtott átjelentkezési kérelmet. A TASZ felszólítására válaszul bevezetett, az állandó lakcímre kötelezően kézbesített értesítés tehát arra adhat garanciát, hogy a választópolgár akarata szerint tudjon élni választójogával.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra is, hogy ugyan a módosítás megnehezíti és visszaszorítja a csalást, ám nem tekinthető elégséges garanciának a visszaélésekkel szemben. Elégséges garanciát kizárólag a személyazonosítást nélkülöző internetes kérelmezési eljárás megszüntetése nyújtana. Amennyiben ugyanis az internetes kérelmezési lehetőséget kihasználva az esetleges visszaélők a választásokat közvetlenül megelőző napokban adnak be kérelmeket mások nevében, a visszaélésnek áldozatul esett választópolgárokat már csak a választások után értesítik postai úton arról, amit addigra már úgyis tudnak: hogy nem élhettek választójogukkal ott és úgy, ahogy ők akartak.

Update: Válaszunkat Pálffy Ilona Elnök Asszony levelére itt olvashatják.

foto: compfight.com

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmánybírósághoz fordul a TASZ az önkormányzati választási rendszer átalakítása miatt

Alig néhány hónappal az önkormányzati választások előtt az Országgyűlés a fővárosi önkormányzati rendszer radikális, az alkotmányosság elveivel és az Alaptörvény szövegével egyaránt ellentétes átalakításáról döntött a választópolgárok és a pártok sérelmére. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) egyéni alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, amely a választójog egyenlőségének sérelmére fókuszál, míg egy másik eljárásban az AB-nek kifejtett érvei a jogbiztonság, jogállamiság, és az adatvédelem hiányosságaira is felhívják a figyelmet a választásokkal kapcsolatos törvénymódosításban.

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Nem tudott szavazni? Írjon az ombudsmannak!

Nem jutott el Önhöz a mozgóurna? Átjelentkezett vagy külképviseleti szavazásra jelentkezett, mégse szerepelt a névjegyzékben, amikor a helyszínre ért? Nem akarja annyiban hagyni, hogy nem élhetett választójogával? Mintalevelünk segítségével panaszt nyújthat be az ombudsmannak!