Választási csalást nehezítő módosítást kezdeményez az NVI a TASZ felszólítására

A választási csalást nehezítő lényeges módosítást kezdeményez felszólításunkra válaszul a Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője. A TASZ üdvözli a felszólítására kezdeményezett változást, amelynek eredményeképp javulnak a választások tisztaságának eljárási garanciái. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet a csalást megnehezítő további változások szükségességére.

Dr. Pálffy Ilonához, az NVI elnökéhez címzett levelünkben  arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a bármiféle személyazonosítást mellőző internetes kérelem-benyújtás lehetőségével élve tömegeket zárhatnak ki a szavazásból, vagy csorbíthatják választójogukat – tudtukon kívül. Néhány, mindennapos ügyleteink során kiadott személyes adatunk birtokában jelenleg bárki kérelmezheti felvételünket a nemzetiségi névjegyzékbe, ezzel kizárva minket a pártlistás szavazásból. Később pedig hasonlóképp lehet majd kérelmezni nevünkben, hogy az ország lakóhelyünktől legtávolabbi pontján adhassuk le szavazatunkat. Minderről könnyen lehet, hogy csak a szavazás (általunk vélt) helyszínén értesülünk: a kérelem elfogadásáról kapott értesítőt eddig ugyanis kizárólag a kérelmet benyújtó – tehát a másokat választójogából kiforgató – polgár által megadott értesítési címre postázták. Ez utóbbi gyakorlatnak vet most véget felszólításunk hatására Dr. Pálffy Ilona rendeletmódosítási kezdeményezése:

"… a TASZ levele nyomán végiggondoltuk még egyszer, és kezdeményeztük a közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnál a rendelet módosítását, hogy minden esetben kapjon az állandó lakcíme szerinti címére tájékoztatást a választópolgár, így ha ő helyette valaki más adja be ezt a kérelmet, akkor is tudni fog róla.” (Dr. Pálffy Ilona, az NVI elnökének nyilatkozata a Klubrádió műsorában.)

A 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosítását követően tehát minden, nevünkben beadott kérelemmel kapcsolatos döntésről saját állandó lakcímünkön is értesülünk. Ezzel jelentősen javul a kérelmezi eljárás biztonsága. Az eddigiekkel ellentétben az esetleges visszaélések ugyanis nem maradhatnak észrevétlenek. Ha pedig a kérelmezési eljárással való visszaélésre elég korán kerül sor, a módosításnak köszönhetően csalás áldozatául esett, ám arról értesült választópolgárnak még van lehetősége egy újabb kérelemben töröltetni magát a nemzetiségi névjegyzékből, vagy pedig visszavonni a nevében benyújtott átjelentkezési kérelmet. A TASZ felszólítására válaszul bevezetett, az állandó lakcímre kötelezően kézbesített értesítés tehát arra adhat garanciát, hogy a választópolgár akarata szerint tudjon élni választójogával.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra is, hogy ugyan a módosítás megnehezíti és visszaszorítja a csalást, ám nem tekinthető elégséges garanciának a visszaélésekkel szemben. Elégséges garanciát kizárólag a személyazonosítást nélkülöző internetes kérelmezési eljárás megszüntetése nyújtana. Amennyiben ugyanis az internetes kérelmezési lehetőséget kihasználva az esetleges visszaélők a választásokat közvetlenül megelőző napokban adnak be kérelmeket mások nevében, a visszaélésnek áldozatul esett választópolgárokat már csak a választások után értesítik postai úton arról, amit addigra már úgyis tudnak: hogy nem élhettek választójogukkal ott és úgy, ahogy ők akartak.

Update: Válaszunkat Pálffy Ilona Elnök Asszony levelére itt olvashatják.

foto: compfight.com

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miért nem lesz idén kampány?

A TASZ más jogvédő szervezetekkel közösen már korábban beszámolt róla, hogy a köztéri kampányolást rendező szabályozás átalakítása hogyan szűkíti azokat a felületeket, amelyeken politikai hirdetés helyezhető el. Az ezt követő fővárosi önkormányzati rendelet következtében pedig az idei kampányban gyakorlatilag nem lesz lehetőség ingyenesen vagy olcsón választási plakátokat elhelyezni.

A független intézmények csődje

A múlt héten a magyar politikai közösség tagjait egyik hidegzuhany érte a másik után. Független intézmények, amelyek feladata éppen az, hogy az állam működésén az alkotmányosságot kérjék számon, egymás után adták bizonyságát annak, hogy ezt nem végzik el. A teljes vélemény innen tölthető le.

A Fidesz nem vállalja a választási regisztráció alkotmányossági vizsgálatát

A választási eljárásról szóló törvényjavaslat benyújtása mellett a kormánytöbbség az Alaptörvény módosítását is tervezi. Ennek egyetlen lehetséges célja annak megakadályozása, hogy az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat tárgyává tegye az előzetes választói regisztráció intézményét. A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért tiltakozik az ellen, hogy a kormány ismét el akarja lehetetleníti egy alkotmányellenes intézmény alkotmánybírósági kontrollját.