Véleményeztük az új szabálysértési törvény koncepcióját

A Belügyminisztérium a kormany.hu-n 2011. július 12-én hozta nyilvánosságra a szabálysértési törvény átfogó felülvizsgálatának koncepcióját, amely egy új szabálysértési törvény megalkotását javasolja. A koncepció példamutató abban, hogy egy törvény előkészítése során milyen előzetes értékelés és elemzés várható el a joganyag előkészítőitől, ugyanakkor számunkra nem világos, hogy az eljárás egyszerűsítésének igényét az új szabálysértési kódex hogyan fogja kielégíteni. A munkaanyagban megjelenő újdonságok ugyanis nem átfogó egyszerűsítést jelentenek, csupán az eljárás egy-egy elemét gyorsítják.

Romaprogramunk egyik központi témája a rendőrség diszkriminatív szabálysértési bírságolási gyakorlata a mélyszegénységben élő romákkal szemben. Borsod és Heves megyékben számtalan olyan esettel találkoztunk, amikor romákat 10-20 ezer forintos bírságokkal sújtottak azért, mert nem a járdán tolták a babakocsit (ott, ahol a járda az út minősége miatt járhatatlan vagy olyan keskeny, hogy nem lehet rajta elférni), mert nem volt csengő vagy lámpa a biciklijükön, mert nem volt a kerékpáron téli gumi vagy a gumi kopott volt, és más hasonló, a társadalomra veszélyesség szempontjából nyilvánvalóan rendkívül csekély jelentőségű szabálysértésekért. Blogunkon számos ilyen esetet mutatunk be. Leggyakrabban helyszíni bírságot szabnak ki, amely ellen nincs helye jogorvoslatnak, és a megbírságoltak kiszolgáltatottságuk, alacsony jogérvényesítési képességük illetve a jogban való járatlanságuk miatt nem merik a helyszíni bírság elfogadását megtagadni. A kiszabott bírságot többnyire nem tudják befizetni, hiszen az akár a család egész havi jövedelmét is kiteszi. Azokban az esetekben, amikor nem helyszíni bírságolás történik, hanem lefolytatják a szabálysértési eljárást, és annak eredményeképp pénzbírság kerül kiszabásra, a meg nem fizetett pénzbírság végső soron – ha a közérdekű munkát az elkövető nem vállalja - fogházban letöltendő elzárásra is átváltoztathatóvá válik.

Korábbi bejegyzésünkben hírt adtunk arról, hogy Borsod megyében megítélésünk szerint törvényellenes gyakorlat zajlik, mert sokszor a közérdekű munka fokozatának kihagyásával az adók módjára behajtás sikertelensége esetén egyből az elzárásra átváltoztatást alkalmazzák, ha nincs a településen közérdekű munkavégzésre lehetőség. Azt is jeleztük, hogy a szabálysértési törvény szabályozása ellentmondásos, hézagos, és ez is vezethet az országos viszonylatban eltérő és ezáltal jogbizonytalanságot okozó gyakorlathoz.

A fentiek miatt az új szabálysértési törvény koncepciójának véleményezése során különös hangsúlyt fektettünk a közérdekű munkára vonatkozó javaslatokra.
A koncepció – összhangban a TASZ álláspontjával - megállapítja, hogy a hatályos szabályozás értelmében, “ha az elkövető vállalja a közérdekű munkát, de az önkormányzat azt nem tudja biztosítani, úgy nem lehetséges az elzárásra történő átváltoztatás.”

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmányellenes kirívóan közösségellenes magatartásért bírságolni

Az Alkotmánybíróság múlt heti döntése értelmében az önkormányzatok már nem bírságolhatnak olyan cselekményekért, amelyeket rendeletben ’kirívóan közösségellenes’ magatartásnak nyilvánítottak. A TASZ levélben kéri a minisztert és a kormányhivatalokat, hogy szólítsák fel az önkormányzatokat ezeknek a rendeleteknek a hatályon kívül helyezésére. A TASZ továbbá szabadon felhasználható iratmintával segíti azokat az állampolgárokat, akiket az önkormányzatok a fentiek ellenére megbírságolnak.

Valós problémamegoldás helyett a kormánypártok megreguláznák a mélyszegénységben élőket

Ha sokat hiányzik a gyerek az iskolából, az utána a családnak járó családi pótlék nyújtását határidő és a határozatra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség nélkül felfüggesztenék. A nagy valószínűséggel alkotmányellenes, Fideszes képviselők által jegyzett kapcsolódó módosító javaslatot az eredeti törvénymódosító javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselők is támogatják. Kósa Lajos és Soltész Miklós eredeti javaslata értelmében a családi pótlék feletti rendelkezési jogot vonták volna meg ideiglenesen a szülőktől: eseti gondnok döntötte volna el, hogy mire lehet természetben költeni a havi állami támogatást. A TASZ álláspontja szerint a mélyszegénységben élő embereket, így a közöttük felülreprezentált romákat rendkívül hátrányosan érintő, őket megregulázni kívánó, a romákkal szembeni sztereotípiákat erősítő, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül született törvényjavaslat nem más, mint demagóg tüneti kezelés, amely éppenséggel csak az iskolai hiányzások mögötti valós problémákra nem kínál megoldást, ellenben lényegesen megnehezítheti számos, egyébként is komoly megélhetési gonddal küzdő ember életét.

Erősebb törvényi védelem kell a rasszista és homofób bűncselekmények ellen

Öt civil szervezet az új Büntető Törvénykönyv társadalmi vitájának keretében közös véleményt (pdf) juttatott el a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, amelyben a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozás átfogó reformjára tettek javaslatot öt főbb problémakört kiemelve. A civilek véleménye szerint a jogszabálynak további védett csoportokat kellene nevesítenie, és a bűncselekmények szélesebb körénél kellene büntetnie az előítéletes indítékot. Kritizálták továbbá, hogy az új Btk. tervezete megszüntetné a gyűlölet-bűncselekmények előkészületének büntethetőségét.