Veszélyes vizeken – gyengülhet a közpénzek átláthatósága

Az új Polgári Törvénykönyv tervezetében nem szerepelnek azok a rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy a közpénzek felhasználásával kapcsolatos adatokat ne lehessen eltitkolni üzleti titokra hivatkozással. A TASZ, a Transparency International Magyarország és a K-Monitor Egyesület közös álláspontot küldött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak.

A hatályos törvények szerint nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával kapcsolatos adat. A közérdekű adatok megismerésekor és ennek a jognak az érvényesítése iránt indított perekben a Ptk.-nak ez a rendelkezése az egyik leggyakrabban hivatkozott bekezdése, amely elősegíti az állam működésének és a közpénzek felhasználásának az átláthatóságát. Az új Ptk. tervezete nem tartalmaz hasonló szabályt.

Az információszabadságot szabályozó törvény kifejezetten utal arra, hogy a közérdekű adatok megismerése és az üzleti titkok védelmének ütközésekor a Ptk. szabályai az irányadóak. Amennyiben az átláthatóságot elősegítő rendelkezés kikerül az új polgári kódexből, úgy nem lesz koherens az információszabadság jogi szabályozása.

Az új Ptk. megalkotását koordináló miniszteri biztos nyilatkozta szerint az átláthatóságot biztosító rendelkezések nem kerülnek ki a jogrendszerből, hanem a helyükre kerülnek. A TASZ, a TI Magyarország és a K-Monitor szerint nyugtalanító, hogy jelenleg csak azt látni, hogy az átláthatóságot elősegítő szabály eltűnik, azonban nem ismeretes semmilyen kormányzati tervezet arra vonatkozóan, hogy miként pótolják azt.

Az Alaptörvény közpénzekről szóló fejezete üdvözölendően alkotmányos szinten deklarálja a közpénzek és a nemzeti vagyon felhasználásával kapcsolatos adatok nyilvánosságát. Az Alaptörvény rendelkezései ugyan közvetlenül is alkalmazhatóak a bíróságok előtt, azok pontosítása és részletesebb meghatározása szükséges. Ahhoz, hogy a majdani Ptk. összhangban legyen az Alaptörvénnyel, szükséges annak deklarálása, hogy az állam, illetve az állammal pénzügyi kapcsolatot létesítő magánszervezetek ne titkolhassák el a közpénzek felhasználásával kapcsolatos információkat.

A TASZ, a TI Magyarország és a K-Monitor javasolja a jelenlegi szabályozás megőrzését. 

A teljes állásfoglalást itt olvashatja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ezután nincs miről egyeztetni

Először csak a trafikpályázatok nyilvánosságáért emeltünk szót, most már maga az információszabadság is veszélyben forog. A TASZ több civil szervezettel együtt úgy döntött, hogy a mai törvénymódosítás után nem vesz részt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) antikorrupciós munkacsoportjában.

Nyílt levél Navracsics Tibor miniszternek

Tisztelt Miniszter Úr!

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy két kormánypárti képviselő – kivételes és sürgős tárgyalást indítványozva – benyújtotta a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog jelentős korlátozásával fenyegető, T/10904. számú törvényjavaslatot. Engedje meg, hogy a javaslatban foglaltakkal kapcsolatos mély aggodalmunkat – mint az információszabadság iránt elkötelezett civil szervezetek vezetői – ezúton osszuk meg Önnel.

Hajlandó-e a kormány saját működését átláthatóvá tenni?

A TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország véleményezte a kormány Nyílt Kormányzati Együttműködéssel kapcsolatos vállalásokat. A kormány továbbra sem fogadta el javaslatainkat a minősített adatok bírói kontrollja, üzleti titok szabályozás, kormány-előterjesztések tervezeteinek nyilvánossága tekintetében, ám a közszférában dolgozók információszabadsággal kapcsolatos képzése bekerült a programba. Siker nincs, de van némi elmozdulás.