Az Alkotmánybíróság kiállt a gyülekezési szabadság mellett

Budapest, 2013. február 12. – Az Alkotmánybíróság mai döntése véget vethet az alapjog-sértő gyakorlatnak. Az önkormányzatok és a rendőrség mostantól nem vehetik el mondvacsinált okokkal a közterületeket a gyűlések szervezői elől.

Az utóbbi időben kezdett gyakorlattá válni, hogy a Fővárosi Önkormányzat „közterület-használati megállapodással” vagy a rendőrség „biztonsági műveleti területté” nyilvánítással megakadályozta, hogy az állampolgárok fontos közterületeket gyülekezési joguk gyakorlása céljából igénybe vegyenek. Hiába fordulhattak bírósághoz a gyülekezés szervezői, a bírói döntések rendre sok idővel a tervezett rendezvény után született meg, és a bírák a beadványokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.

Az AB határozata szerint ezentúl a bíróságnak három napon belül kell döntenie, és érdemben kell felülvizsgálnia a rendőrség gyülekezési joggal kapcsolatos minden megtámadott határozatát. A TASZ szerint ez a döntés gátat vethet az olyan trükközéseknek, mint a Kossuth tér egy részének 2006. október 23-tól hónapokig tartó lezárása vagy a főváros főbb közterületeinek tavalyi és idei március 15-i kormány általi lefoglalása. A továbbiakban ugyanis nemcsak akkor kell a bíróságnak a gyülekezési törvény szabályai szerinti felülvizsgálatot lefolytatnia, ha a rendőrség a rendezvény megtartását megtiltja, hanem akkor is, amikor a hatásköre hiányát állapítja meg.

A TASZ üdvözli, hogy az AB határozata kimondja: a közterületen tartandó rendezvények különösen erős alkotmányjogi védelemben részesülnek, mert a közterületek a véleménynyilvánítás rendeltetésszerű fórumai. Így a közterület-használati engedélyek és megállapodások jogszerűségének és indokoltságának megítélésekor a bíróságnak a legszigorúbb alkotmányossági mércét kell alkalmaznia. Vagyis a köztérrel nem rendelkezhet szabad belátása szerint a „tulajdonos” önkormányzat és az, aki azt használatra megkapja.

A TASZ felhívja figyelmet arra, hogy az AB döntése szerint a gyülekezési szabadság kiterjed a nem önkormányzati tulajdonú, valamint a magánkézben lévő, de a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető területekre is. Ebből az következik, hogy gyülekezési jog az iskolákra, egyetemekre, bevásárlóközpontokra, várótermekre, stb. is kiterjed. Ezeken a helyszíneken tehát még rendőrségi bejelentésre sincs szükség, de a gyülekezés nem gátolhatja meg a rendeltetésszerű működést, és be kell tartani a biztonsági szabályokat és a házirendet.

„Alapjogi szempontból nagyon fontos, progresszív döntést hozott az Alkotmánybíróság, amely a továbbiakban elejét veheti annak, hogy a gyülekezési jog szabad gyakorlását a jogalkalmazó szervek önkényes döntéseikkel korlátozzák” – mondta el Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogok programvezetője.

A döntést itt találja: 3/2013. (II. 14.) AB határozat

A TASZ több tájékoztatót is kiadott annak érdekében, hogy azok, akik nyilvánosan kívánnak hangot adni véleményüknek, milyen keretek között tehetik ezt meg:

http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/gyulekezesi-jogi-1x1

http://tasz.hu/gyulekezesi-jog/tasz-tanacsok-polgari-engedetlenkedoknek

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Lehet-e a miniszterelnök házánál tüntetni?

A TASZ szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteki személy- és létesítménybiztosítási intézkedése felveti a gyülekezési szabadság jogellenes korlátozását. A miniszterelnök védelmére hivatkozva a gyülekezési jogot korlátozni csak nagyon szűk körben, a legszükségesebb módon és rövid időre lehet. A határozat nem felel meg ennek az alapelvnek.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.

Zöld jelzés a szakszervezeti tüntetéseknek: Sikeres TASZ-fellépés a Fővárosi Bíróság előtt a betiltott tüntetések ügyében

A Fővárosi Bíróság 2011. szeptember 21-i végzéseivel hatályon kívül helyezett két rendőri határozatot: azokat, amelyekkel Budapest Rendőrfőkapitánya a Kossuth-térre és a Várba, szombatra és vasárnapra szabályosan bejelentett szakszervezeti tüntetéseket megtiltotta. A tervetett tüntetések így megtarthatók, a bíróság az ügyekben osztotta a bejelentő képviseletét ellátó Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet álláspontját, mely szerint a rendőrségi határozatok indoklása nem állta meg a helyét és tiltásra nem lett volna ok.