Győzött az információszabadság! – az ítélet jogerős

A TASZ másodfokon is pert nyert az Egészségügyi Minisztérium ellen közérdekű adatok eltitkolása miatt indított perében!

2006. szeptember 26-án, a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta azt az elsőfokú ítéletet, mely szerint az Egészségügyi Minisztérium köteles kiadni a TASZ-nak a Pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalást különböző illegális pszichoaktív szerek egészségre való veszélyességét illetően.Mint korábban beszámoltunk róla, az állásfoglalást még 2005 decemberében kértük a Kollégiumtól, amely a Minisztériumhoz irányított kérésünkkel. A Minisztérium visszapattintott a Kollégiumhoz, onnan azonban újból a Minisztériumhoz kellett forduljunk. Miután a Minisztérium végül megtagadta az állásfoglalás kiadását, bírósághoz fordultunk, a bíróság által kitűzött tárgyalásokon a Minisztérium képviseletében nem jelent meg senki.A keresetünkre a Minisztérium ellenkérelmet nyújtott be, melyben kifejti, hogy álláspontja szerint a szakkollégiumok munkája során készült állásfoglalások a Minisztérium közfeladatai ellátását elősegítendő belső munkafolyamatok részei, így azok döntés megalapozását szolgáló adatok. A felperesi ellenkérelemben hivatkozik az 1992. évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényére (Avtv.) és a 20/2004. a szakmai kollégiumokról szóló ESzCsM rendeletre. Azt nem sikerült kiderítenünk, hogy a Minisztériumot ki képviseli, mert az ellenkérelmen lévő aláírás olvashatatlan, az alperesi képviselő pedig a két elsőfokú és egy másodfokú tárgyalás egyikén sem jelent meg.Az elsőfokú tárgyalásról már korábban beszámoltunk, az ítélet indoklásának lényege, hogy a bíróság elfogadta azon érvelésünket, hogy a szakmai kollégium egy külső tanácsadó szerv, amelynek a tagjai nem minisztériumi alkalmazottak és nem köztisztviselők. Az általuk készített, és közérdekű adatként kikért szakértői anyag ténymegállapításokat tartalmaz, amely nem tekinthető a jogszabály-előkészítési munka során létrehozott, a döntés meghozatalára irányuló eljárásban készített dokumentumnak.Az Egészségügyi Minisztérium fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, a másodfokú tárgyaláson azonban újfent nem jelent meg a Minisztérium képviseletében senki.Az Ítélőtábla tanácsa az elsőfokú ítéletet helyben hagyta, a következő pontosítással élt: a kért állásfoglalás nem döntés-előkészítő adat, nem belső munkafolyamatban keletkezett, így az elsőfokú ítélet indoklásában hivatkozott az Avtv. 19/A. § (2)-nek nincs jelentősége. (Avtv. 19/A. § (2): „A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné”.)A TASZ üdvözli az ítéletet, és reméljük, hogy így végre megkapjuk a kért dokumentumot.Az eseményhez két észrevételt kívánunk hozzáfűzni:Egyrészt érthetetlen, hogy a Minisztérium mi okból fecsérli az adófizetők pénzét jogi képviseletre, ha a három tárgyalási nap egyikén sem jelenik meg a képviseletében senki, illetve, hogy mi okból fellebbez a Minisztérium az ítélet ellen, ha a másod fokú eljárás során sem adja elő álláspontját.Másrészt, a TASZ tapasztalata azt mutatja, hogy ma Magyarországon nem elég megnyerni információszabadság témában a pert, hiszen innen még hosszú út vezet a dokumentum tényleges megismeréséig. A Magyar Hivatalos Közlönykiadó, illetve a Főváros IV. kerületi Önkormányzata esetében is a jogerősen megnyert per után, végrehajtóhoz kellett a TASZ-nak fordulnia.Kapronczay StefániaAz ügyben született Ítéletet itt olvashatjaKapcsolódó anyagok:Kiderülhet, milyen hatásai vannak a drogoknak - [Index] 2006. szeptember 27.Ki kell adni a civileknek a drogos iratot - 2006. június 7, [origo] Bogár ZsoltInformációszabadság per, első forduló - 2006. április 10. DrogriporterElső fokon pert nyert a TASZ az Egészségügyi Minisztérium ellen - Drogriporter 2006. június 6.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Fizess, ha mást gondolsz, mint kormány

A kormány ahelyett, hogy a kétharmados felhatalmazását felelősséggel használná, arra törekszik, hogy ellehetetlenítse azokat, akik tőle eltérő véleményt fogalmaznak meg.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.