Barion Pixel TASZ | Székesfehérvár elleni per dosszié

Székesfehérvár elleni per dosszié

A TASZ közérdekű adatkéréssel fordult a Székesfehérvári Rendőrkapitánysághoz a közterületi kamerás térfigyeléssel kapcsolatban, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. évi törvény (továbbiakban Avtv.) 19.§ és 20. § alapján.

A közérdekű adatkérés nyolcvan kérdést tartalmazott, amelyek nagy részére a rendőrkapitányság vezetője, Dr. Simon László alezredes levélben 2004. június 17-én válaszolt. Arra hivatkozva, hogy a térfigyelő rendszer telepítését Székesfehérvár Önkormányzata végzi, illetve a rendszer akkor még nem működött, a többi kérdés megválaszolása érdekében a TASZ-t az érdemi adatokkal rendelkező Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához irányította. Immár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (továbbiakban: városgondnokság) a tőle 2004. július 31-én levélben kért adatok nagy részét megküldte 2004. szeptember 22-én. Több fontos információra azonban nem derült fény. Így:

• Milyen forrásból telepítették a térfigyelő rendszert?

• Mennyibe került a térfigyelő rendszer bevezetése a városba?

• Mennyibe került a térfigyelő rendszer infrastruktúrájának működtetése, illetve mekkora összeget tesznek ki az ehhez kapcsolódó személyi kiadások a bevezetése óta?

• Kik a városi térfigyelő rendszer tulajdonosai és milyen tulajdoni hányaddal rendelkeznek benne?

• Milyen módon szerezték be a rendszer felállításához szükséges felszereléseket?

• Mi lehet az oka annak az ellentmondásnak, hogy Dr. Simon László rendőrkapitány 2004. június 17-én keltezett levelében adott tájékoztatás szerint „a rendszer még nem működik”, míg az közlése szerint a térfigyelő rendszer 2003.09.09., illetve 2004.02.26. óta megszakítás nélkül működik?

A TASZ így ismét megkereste a városgondnokságot és igényelte az elmaradt adatszolgáltatást 2004. szeptember 28-án. És mivel közérdekű adat, kérte, hogy a térfigyelő rendszer működéséről a helyi önkormányzat által kötött megállapodásokat, szerződéseket, valamint a kamera-beépítési térképváltozatot is küldjék meg. Válasz nem érkezett.

Az Avtv. 20. § (2) alapján a megkeresésnek az adatkezelő az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Ha az igény teljesítését megtagadja, azt annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban kell közölni az igénylővel. Mivel a TASZ álláspontja szerint a székesfehérvári városgondnok hallgatásával elmulasztotta a törvényben meghatározott határidőt, valamint válaszadási kötelezettségének sem tett eleget, melyben az adatközlés megtagadásának indokait kellett volna közölnie, a TASZ keresetet nyújtott be a Székesfehérvári Városi Bíróságon 2004. október 28-án Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen.

Az alperes képviseletében eljáró Dr. Brolly Tamás ügyvéd a 2004. december 3-án tartott első tárgyaláson előadta, hogy a felperes TASZ nem az általa képviselt önkormányzattól kérte az adatok kiadását és ezért az alperes nem volt abban a helyzetben, hogy ezeket szolgáltassa, emiatt a követelés idő előtti. Véleménye szerint a kért adatok tekintetében a rendőrkapitányság az adatkezelő, nem az önkormányzat. (Márpedig a közérdekű adatot az adatkezelőnek kell kiadnia a fentiek szerint.) Ezen kívül tájékoztatott arról, hogy a városgondnokság jogi személy, így nem az Önkormányzat ellen kellett volna a keresetet benyújtani. A TASZ képviseletében eljáró Dr. Baltay Levente ügyvéd ezt követően II. rendű alperesként perbe vonta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnokságot. (A tárgyalási időköz meg nem tartása miatt a tárgyalást elhalasztották.)

A 2004. december 17-én tartott következő tárgyaláson a bíróság meghozta ítéletét. A per folyamán a bíróságnak el kellett döntenie, a TASZ által feltett kérdések közül mi minősül közérdekű adatnak és mi nem. A másik megválaszolandó kérdés az volt, ki az adatkezelő (tehát kit terhel a közérdekű adat közlésének kötelezettsége, ki mulasztott).

Mivel az Avtv. 2. §-ának 4. pontja szerint közérdekű adat többek között a helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. Ugyane § 1. alapján személyes adat a bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A bíróság álláspontja szerint ezen törvényi rendelkezések alapján a kamerarendszerrel kapcsolatos feltett valamennyi kérdés közérdekű adatra vonatkozott.

A következő kérdés eldöntése során a bíróság a következőket vette figyelembe: A térfigyelő rendszer felállításáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő Testületének Közbiztonsági Bizottsága határozott. A térfigyelő rendszer kiépítését és költségeinek biztosítását Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő Testülete fogadta el oly módon, hogy a városgondnokság költségvetési fejezetében biztosították a rendszer működéséhez szükséges költségeket. A városgondnokság kötötte a szerződéseket és teljesítette a kifizetéseket. A rendszer tulajdonosa az önkormányzat, kezelője a városgondnokság. A per során tanúkat is meghallgattak az adatkezelő személyének kiderítése érdekében. Mindezek alapján kiderült, mind a városgondnokság, mind az önkormányzat kezel olyan adatokat a térfigyelő rendszerrel kapcsolatban, amelyek kiadását a felperes kérte, sőt, egyes területeken el sem különíthető az adatkezelő személye.

A bíróság ítéletében az előbbiekből következően egyetemlegesen kötelezte a városgondnokságot és az önkormányzatot, hogy a TASZ által feltett és meg nem válaszolt kérdésekre adjon választ. Az ítélet jogerőre emelkedett és 2005 március 24-én a pervesztes önkormányzat megküldte a kért közérdekű adatokat.

Ennek következtében a következő adatok kerültek a TASZ birtokába:

vállalkozási szerződés a Köz-Vill. bt.-vel a kiépítésről, erre vonatkozó árak

vállalkozási szerződés az optikai kábelezési munkákról

vállalkozási szerződés a Homoksoron lévő kamerák le- és visszaszereléséről

vállalkozási szerződés a Horváth I. lakótelepi térfigyelő kamera telepítéséről, az ajánlat erre

vállalkozási szerződés a távfelügyeleti rendszerről

vállalkozási szerződés a villamos mérőhely kialakításáról

vállalkozási szerződés az optikai szálpárok bérbeadásáról térképek

a kamerák leírása

egy havi PanTel számla

adatok a PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt-től

Az oldalt szerkesztette: Győri Levente és Kapronczay Stefánia

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.