A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex...

Az Egri Törvényszék a TASZ által indított perben 2015. szeptember 17-én kihirdetett, elsőfokú ítéletében megállapította, hogy a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán megsértette a helyi romák egyenlő bánásmódhoz való jogát azzal, hogy elmulasztott megfelelően fellépni a szélsőséges szervezetekkel...

Magyarország tartsa végre tiszteletben a menekültek jogait! Küldj levelet Magyarország miniszterelnökének, és csatlakozz a rászorulókkal szemben igazságosabb és emberségesebb bánásmódot követelő kampányunkhoz!

Az elmúlt hónapok egyre súlyosbodó menekültügyi válsága nem magyar sajátosság. Azonban a magyarországi menekülthelyzet kezelése, a hazánkba érkező menekültek ellátása az.

Hírek témáinkból

 

 

Az alábbi kisokosunkban általános egészségügyi tájékoztatást nyújtunk a menekülteknek és segítőiknek arról, hogy magyarországi tartózkodásuk idején státuszuk szerint milyen ellátásra jogosultak. A sürgős ellátásokhoz akkor is joga van mindenkinek, ha még nem nyújtott be menekültkénti elismerésre kérelmet, és mindenkinek joga van ahhoz is, hogy elmondják neki érthetően mi fog történni vele, milyen választási lehetőségei vannak. Az írás végén letölthető formában is elérhetőek az információk.

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/

Magyarországon egyre divatosabbá válik az a felháborító nézet, hogy a nők nem szülőgépek és konyharobotok, hanem emberek, akiknek joguk van karriert építeni, ugyanolyan munkabért kapni ugyanazért a munkáért, sőt, még nadrágot is hordani. Ezt a bullshitet úgy hívják, hogy feminizmus. Egyre nyomasztóbbá válik a maroknyi feministának a sajtó közönyétől kísért küzdelme a családi erőszak ellen, elviselhetetlen, hogy néhanapján még cikkek és blogok is megjelennek erről a témáról. Szegény alfahímjeink hovatovább már kellemetlenül érzik magukat (sőt, egyesek akár bűntudatot is érezhetnek!) amiatt, hogy nagyítóval is alig találunk nőket a döntéshozó pozíciókban. Ha ez a megátalkodott feminizmus tovább folytatódik, akár még az is előfordult, hogy a férfiember meg se pofozhatja kedvére a feleségét, amikor neki jól esik. Egy kormányzó pártnak már így is ki kellett rúgnia a frakcióból azt a képviselőjét, aki pityókásan elagyabugyálta az asszonyt, oszt még a vak komondorra se tudta ráfogni. Meg kell állítanunk a feminista mételyt, de ezt okosan kell tennünk!  

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/
A TASZ Fogyatékosügyi programja szülői értekezleteket hirdet 16 éves vagy idősebb, tanköteles korú értelmi fogyatékossággal, halmozott fogyatékossággal, mozgáskorlátozottsággal vagy autizmussal élő gyermekek szülei és szervezetei számára. Beszéljünk a gyerekek jogairól és arról, hogyan védhetjük meg őket! A szülői értekezletek házhoz mennek iskolákhoz és civil szervezetekhez, szülőkből alakult csoportokhoz.
 
http://tasz.hu/

A szülői értekezletek célja, hogy felhívjuk a szülők és a pedagógusok figyelmét azokra a tipikus veszélyhelyzetekre, amelyek gyermekeikre felnőtt korukban

Az Egri Törvényszék mai ítéletében kimondta, hogy a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán nem védte meg a szélsőségesektől megfélemlített roma lakosságot, és ezzel megsértette egyenlő bánásmódhoz való jogukat. Először mondta ki magyar bíróság azt is, hogy a rendőrség bírságolási gyakorlata is lehet diszkriminatív.

2013. júniusában indult az Egri Törvényszéken a TASZ kontra Heves Megyei Rendőr-főkapitányság per, amely ma elsőfokon a TASZ túlnyomó pernyertességével zárult le, és amelyet a lenti filmben röviden bemutatunk.

 

 

Miért pereltük be a Heves megyei rendőrséget?

2011 tavaszán a helyi Jobbik behívására az azóta bíróság által jogerősen feloszlatott szélsőséges, cigányellenes szervezet, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület megszállta Gyöngyöspata cigánysorát, megfélemlítve a helyi romákat. A pert az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján a rendőrséggel szemben indítottuk meg (a Szebb Jövőért Egyesület nem tartozott a törvény hatálya alá), amely, bár nagy erőkkel jelen volt, nem akadályozta meg az etnikailag motivált illegális rendfenntartó akciót, és azt sem, hogy a Szebb Jövőértesekhez csatlakozó, még szélsőségesebb csoportok (Betyársereg, Véderő) tagjai szabadon garázdálkodjanak a cigánysoron, zaklatva az ott élőket. Sőt, a rendőrség egyidejűleg rászállt a helyi romákra. Míg a szélsőségeseket csak elvétve igazoltatták, és még ritkábban indítottak ellenük szabálysértési eljárásokat, addig a helyi romákat, saját lakóhelyükön – így például asszonyokat a közkútra vagy a boltba menve - rendszeresen igazoltatták. A március-áprilisi balhék, a szélsőségesek távozása után a fokozott rendőri jelenlét maradt, és kapacitásaikat jórészt a romák apró-cseprő, főleg gyalogos és kerékpáros szabálysértésekért történő bírságolásra használták. Akadt olyan is, akit azért bírságoltak meg, mert „köpködött”.

 

Mit állapított meg a bíróság és mire kötelezte a rendőrséget?

A bíróság megállapította, hogy a rendőrségnek kötelessége lett volna a megfélemlített helyi roma lakosság védelme, ám ezt elmulasztotta. A szélsőséges szervezetek a romákkal szemben megfélemlítő, megalázó, ellenséges környezetet generáltak. A rendőrség pedig a mulasztásaival ezt fenntartotta, ezért megvalósította az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti zaklatást. A bíróság hangsúlyozta, hogy a perben nem kellett arról döntenie, hogy a rendőrség milyen szándékkal vagy céllal mulasztott. Kimondta: nem kell ahhoz a rendőrségnek rasszistának lennie, hogy a nyilvánvalóan rasszista szervezetek cigányellenes akciózásának eltűrésével az egyenlő bánásmód követelményét sértse.

A bíróság azt is megállapította, hogy 2011 május és december között a rendőrség gyöngyöspatai szabálysértési bírságolási gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítette a helyi roma lakosságot. Ugyanis a rendőrségi iratokból kiderült, hogy a helyi romákat rendkívül sok esetben bírságolták főleg gyalogos és kerékpáros szabálysértésekért. Ugyanilyen szabálysértéseket a nem roma lakosság körében is észlelhetett a rendőrség, velük szemben azonban ilyen esetben nem intézkedett.

A bíróság kötelezte a Heves megyei rendőrséget arra, hogy az ítélet rendelkező részét a saját honlapján tegye közzé, valamint küldje meg a Magyar Távirati Irodának. Ezen felül a kereseti kérelmeinket (pl. azt, hogy küldjék el a gyöngyöspatai járőröket antidiszkriminációs képzésre) elutasította. Ugyanakkor hangsúlyozta a bíróság, hogy az ítélet alapján a rendőrségnek lehetősége van arra, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye azért, hogy hasonló bírságolási gyakorlat ne fordulhasson elő. Az ítélet még nem jogerős.

 

Milyen perről van szó?

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény – az ügyészen és az EBH-n kívül - civil és érdekképviseleti szervezetek számára is lehetővé teszi, hogy a saját nevükben pereljenek akkor, ha az egyenlő bánásmód követelményének megsértése vagy annak közvetlen veszélye olyan tulajdonságon alapul, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés vagy annak közvetlen veszélye személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. Ezt hívják közérdekű igényérvényesítésnek. Magyarországon ilyen pereket eddig főképp az  Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Alapítvány indított az iskolai szegregáció miatt.

A rendőrséggel szemben hasonló okból a Magyar Helsinki Bizottság indított eljárást az Egyenlő Bánásmód Hatóság (tehát nem a bíróság) előtt, amely egyezséggel zárult.

A TASZ úgy döntött, hogy bíróság előtt indít közérdekű eljárást, bízva abban, hogy egy kedvező bírósági ítélet pozitív hatással lehet a rendőrségi jogalkalmazásra.

 

Mi minden történt a perben?

Az összesen 14 tárgyalási napból álló perben 15 tanút hallgatott meg a bíróság: helyi roma lakosokat és az akkori kisebbségi vezetőt, a TASZ terepmunkásait, emberi jogi aktivistákat, négy vezető pozíciójú rendőrt, Juhász Oszkár helyi jobbikos politikust, Tábi László volt polgármestert, a helyi rendes polgárőrség vezetőjét és Kaltenbach Jenő volt kisebbségi ombudsmant, a független rendészeti panasztestület volt vezetőjét, akinek szakmai véleményére volt kíváncsi a bíróság. Az első tárgyalás után a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester Települések Megmaradásáért Egyesület nevű szervezete is be akart avatkozni a rendőrség pernyertességének előzmozdítására, de a bíróság ezt nem engedélyezte.

 

Mi derült ki a bizonyítás során?

A keresetünket alapvetően saját helyszíni munkánk tapasztalataira és a kisebbségi ombudsman két gyöngyöspatai jelentésére alapítottuk.

A per során további bizonyítékok, így a tanúvallomások és az alperes által becsatolt rendőrségi jelentések is alátámasztották, hogy a romák nagyon féltek a szélsőségesektől. A helyi lakos tanúk elmondták, hogy ezt a félelemérzetet tovább fokozta a rendőrség magatartása. Ez kiderül abból a – tárgyaláson is levetített -  filmünkből is, amiben az események idején sok roma beszámol megaláztatásairól. A félelem a zaklatás egyenlő bánásmódról szóló törvényi tényállásának megállapítása miatt volt releváns a perben.

A perben az alperes által – nagy nehezen – becsatolt szabálysértési adatokból pedig kiderült, hogy 2011 május és december között a helyi romákkal szemben a helyi nem romákhoz képest 13-szor annyi bírságot szabtak ki, miközben bizonyítani tudtuk, hogy történtek szankció nélkül maradt szabálysértések a nem roma lakosság körében. Erről a témáról szól egy másik filmünk, amit szintén levetítettek a tárgyaláson.

A per során az alperesi védekezés és a meghallgatott rendőri vezetők tanúvallomásai megerősítették azt a feltételezésünket, hogy a helyi rendőrség nem kezelte súlyának megfelelően a szélsőségesek gyöngyöspatai jelenlétét, ignorálta annak cigányellenes jellegét. Ez derül ki a fenti filmünkből is.

A gyöngyösi közrendvédelmi osztályvezető szerint például a SZJPE tagjai csak sétálgattak és beszélgettek, és nem viseltek egyenruhát. Ő nem észlelt semmiféle cigányellenes motivációt. Ha ilyen lett volna, szerinte is intézkedni kellett volna.

Balogh Tibor gyöngyösi rendőrkapitány elmondta, hogy a SZJPE megjelenésének előzménye a szélsőséges Barikád TV-n az úgynevezett cigánybűnözéssel kapcsolatban megjelent tudósítás volt, és Juhász Oszkár  jobbikos politikus jelentette be a járőrözést a „cigányterror” elleni tüntetéssel egyidejűleg. Sőt, a gyöngyösi rendőrkapitány személyesen egyeztetett Kiss Róberttel, az SZJPE helyi vezetőjével, aki köztudomásúan a feloszlatott Magyar Gárda egyik kapitánya volt. Mindezek ellenére a rendőrkapitány arra a kérdésre, hogy mi lehetett az egyesület célja, azt válaszolta, hogy nyilván ugyanaz, mint bármely más polgárőr egyesületnek.

Ormossy Attila akkori megyei kapitány pedig a tárgyaláson – bár állítólag olvasta az ítéletet – nem tudott számot adni a Magyar Gárda feloszlatásának okairól, pedig ez az ítélet töltötte meg tartalommal azokat a jogszabályokat, amelyek alapján fel lehetett volna lépni a szélsőségesekkel szemben. Ormossy egyébként a bíró első kérdésére adott válaszában Magyar Gárdának nevezte a SZJPE-t, ami azért vicces, mert a perben az alperes folymatosan vitatta a két szervezet közötti kapcsolatot és azt, hogy ennek a kapcsolatnak a jogalkalmazásban relevanciája lett volna.

A rendőrség a perben azt az álláspontot is képviselte, hogy nekik „a két oldal”, a szélsőségesek és a romák jogai és érdekei között kellett egyensúlyozniuk és kínosan ügyelniük semlegességükre. Szerintünk viszont amikor egy szélsőséges szervezet tagjai betolakodva a cigányok lakókörnyezetébe megfélemlítik a helyi lakosokat, akkor a rendőrség feladata egyértelműen a megfélemlített közösség tagjai alapjogainak védelme kell legyen.

A rendőrség képviselője a perben arra is hivatkozott, hogy a SZJPE képzett jogászokat vett igénybe, így kihasználva a joghézagokat. A bíróság mai ítélete alátámasztja Kaltenbach Jenő filmünkben is elhangzó véleményét, hogy a dörzsölt gazemberekkel a rendőrségnek nem kellett volna óvatosan bánni.

Jovánovics Eszter, TASZ Roma Program-vezető

http://tasz.hu/

Magyarország tartsa végre tiszteletben a menekültek jogait! Küldj levelet Magyarország miniszterelnökének, és csatlakozz a rászorulókkal szemben igazságosabb és emberségesebb bánásmódot követelő kampányunkhoz!

http://tasz.hu/

A Társaság a Szabadságjogokért, a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület, az Artemisszió Alapítvány, a Migration Aid, a Migrant Solidarity Group (Migráns

Súlyosan megsértették ügyfeleink alkotmányos jogait a SUN fesztiválon drog után kutató rendőrök – panaszt tettünk a Független Rendészeti Panasztestületnél.

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/

Az atlatszo.hu, a K-Monitor, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Transparency International közös javaslatcsomagot tett közzé az információszabadságról szóló törvény október elsején hatályba lépő módosítása kapcsán. Szövegükben felvázolták a legalapvetőbb lépéseket, melyeket szükségesnek tartanak ahhoz, hogy Magyarország lépést tartson a térséggel a közpénzek átláthatósága területén.

http://tasz.hu/

A négy civil szervezet levelében rámutatott, hogy bár Magyarország sokáig az információszabadság minta-országának számított, mára a térségben sereghajtóvá vált. Az

A kormany.hu honlapon megjelent, Az arckép profil nyilvántartással és az arcképelemző rendszerrel kapcsolatos szabályozásról szóló kormány-előterjesztés tervezete véleményezéseként az alábbi álláspontot küldtük meg a Belügyminisztériumnak.

http://tasz.hu/

A jogszabálytervezet minden magyar állampolgár arckép profilját nyilvántartó központi adatbázis létrehozását írja elő. A nyilvántartást, amely az arckép profilokból és

Tüntethetnek, tiltakozhatnak a menedékkérők Magyarországon?

Igen. A békés gyülekezés joga, a tiltakozás szabadsága mindenkit megillető emberi jog, állampolgárságtól függetlenül. E jog azokat a menedékkérőket is megilleti, akik szabálytalanul lépték át a magyar határt, vagy szabálytalanul hagyták el a gyűjtőpontot, befogadó-állomást. A gyülekezési szabadságot nem lehet felfüggeszteni még a „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben” sem.

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/

Aláírást gyűjtene petícióhoz, helyi népszavazási kezdeményezéshez? Segítünk!

Akár helyi népszavazás kezdeményezéséhez, akár egy petícióhoz szeretne aláírásokat gyűjteni, az aláírások (és egyéb adatok, pl. név, cím stb.) gyűjtésével Ön személyes adatok adatkezelőjévé válik. Ezzel kapcsolatban törvényes kötelezettségei keletkeznek – az Ön saját érdekében és az aláírást adó személyek jogainak védelmében is fontos tudnia, mik az Ön kötelezettségei. Ebben az 1x1-ben ehhez adunk segítséget.

http://tasz.hu/

A röszkei határátkelő lezárását követően zavargások alakultak ki. A menekültek egy része erőszakosan akarta áttörni a határzárat, míg mások békésen tüntettek. Teljesen természetes, hogy a sajtó is jelen van a magyar-szerb határon és az eseményekről tudósít, különösen amikor a nyugati sajtóban hetek óta vezető hír az, hogy hogyan bánnak a magyar hatóságok a  menekültekkel.

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) véleményezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) készülő rendelettervezetét, amely a szegregáció lehetőségét teremti meg. A Minisztériumnak megküldött álláspontunk szerint a világnézeti meggyőződésen alapuló szegregáció három okból is jogellenes: sérti az állam világnézeti semlegességét; alapjogok gyakorlása illetve alkotmányos értékek érvényre juttatása érdekében szükségtelen, valamint nem biztosítható az önkéntessége.

http://tasz.hu/

A Roma Sajtóközpont (RSK) birtokába jutott rendelettervezet arról tanúskodik,

Visszakapja törvénytelenül elvett önkormányzati képviselői mandátumát egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település önkormányzati képviselő-testületének egyetlen roma tagja. Az önkormányzat júliusban köztartozásra hivatkozva, ám valódi jogalap nélkül szüntette meg a képviselő megbízatását. A férfi a Társaság a Szabadságjogokért-hoz (TASZ) fordult, hogy bíróságon támadja meg az önkormányzat döntését. A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság most kimondta: ügyfelünk vissza kell kapja a választópolgároktól kapott képviselői megbízatását. A döntés jogerős.

http://tasz.hu/

Ügyfelünk egy kistelepülés önkormányzati képviselő-testületének egyetlen roma tagja. Évtizedek óta szavaznak neki bizalmat a választópolgárok, korábban kisebbségi

Nemzetközi pénzügyi körök által koholt rágalom, hogy Magyarország kormánya a civil társadalom lerombolására törekedne. Távol áll tőle! Néhány egyszerű szabály betartásával bárkiből lehet jó civil, akit a kormány támogat.

[...] Bővebben!
http://tasz.hu/

A Nemzeti Pedagógus Kar a szinte minden pedagógusra nézve kötelező Etikai Kódex tervezetéről várja a pedagógusok véleményét. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) álláspontja szerint a Kódex végleges tervezete súlyosan jogsértő.

http://tasz.hu/

A Kar a Kódex segítségével törvényes felhatalmazás nélkül korlátozná a pedagógusok által nevelt gyermekek, tanulók jogait, és kiüresítené a pedagógusok lelkiismereti szabadságát,

Segítségre van szükségem!

Támogatni akarom!