Ingyenes jogsegélyszolgálat
 
Telefonos jogsegélyt a 279-22-35 telefonszám hívásával kérhet minden héten kedden 14.30 és 17 óra között, illetve csütörtökön 10 és 12 óra között. Más időpontokban e-mailben fordulhatnak hozzánk a jogsegely@tasz.hu címen. A jogsegélyszolgálatunk a megkeresések nagy száma miatt e-mailes megkeresésekre 3 hetes határidővel válaszol. 
 
Abban az esetben, ha pszichiátriai kezelésre való beszállítás miatt vagy gyülekezés előzetes megtiltása miatt keres minket, akkor kérjük, hogy hívja az irodánkat. Ezekben az ügyekben rendkívül rövidek a határidők. Hétköznap 9 és 17 óra között telefonáljon a 06-1-209-0046-os számon. 

 

A TASZ ingyenes jogsegélyszolgálata jogi tanácsadást és esetenként képviseletet kizárólag az alábbi ügycsoportokban biztosít:

 • szólásszabadság, gyülekezési jog, polgári engedetlenség lelkiismereti és vallásszabadság 
 • egészségügyi önrendelkezési jog (különösen abortusz, otthonszülés, ellátás visszautasításának joga, intézmény elhagyásának joga)
 • gondnoksági eljárás (választójogi igények is)
 • Intézetben élő szellemi fogyatékos vagy mentális zavarokkal élő személyt ért jogsértés 
 • súlyosan, halmozottan fogyatékos tanköteles korú gyerek iskolai oktatáshoz való jogának sérülése 
 • HIV-vel élő személyek egészségügyi ellátásához és egyenlő bánásmódhoz való jogának sérelme 
 • állami, önkormányzati és más közintézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek részéről történt hátrányos megkülönböztetés akkor, ha a sérelmet szenvedett fél az alábbi sérülékeny csoporthoz való tartozása miatt szenvedte el a diszkriminációt: roma kisebbség, LMBT, HIV fertőzött, drogfogyasztó, szellemi fogyatékossággal rendelkező személyek; elsődlegesen az önkormányzat és rendészeti szervek részéről megvalósuló rendészeti jellegű ügyekben, továbbá gyermekvédelmi eljárásokban történt diszkriminációban tud segíteni a jogsegély-szolgálat; munkajoggal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetéssel nem foglalkozik a szervezetünk
 • sértetti képviselet rasszista, homofób, antiszemita, más hasonló előítélet indítékú bűncselekmény esetén
 • választójog, választhatóság 
 • közérdekű adatigénylés, információszabadság (újságírók részére is)
 • közérdekű bejelentők védelme
 • személyes adatok védelme (különös tekintettel iskolai vallási adatok kezelése, egészségügyi dokumentáció megismerése, világnézeti, politikai hovatartozásról szóló adatok védelme)
 • csekély mennyiségű kábítószerrel visszaélés 
 • tanszabadság
 
Hogyan segítünk? 
Az egyszerűbb esetekben szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást adunk a jogszabályokról és szakmai tapasztalatainkról. Olykor - az ügy jellege miatt - más jogvédő szervezetet ajánlunk a hozzánk fordulóknak. Számos esetben pedig a TASZ ügyvédei vállalják az ingyenes jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását a hatóságok részére, képviseletet a bíróságokon. Jogi képviselővel rendelkezőknek nem áll módunkban jogi tanácsot nyújtani.
 
Tekintettel limitált erőforrásainkra, kizárólag a felsorolt ügycsoportok vonatkozásában tudunk segítséget nyújtani! A TASZ tevékenységi körébe nem tartozó kérdésével a Kormányhivatal mellett működő Jogi Segítségnyújtó Osztályt (06-1-7000-952), illetve az Áldozatsegítő Osztályt (06-1-7000-950) keresheti meg. Munkajoggal. társadalombiztosítással kapcsolatos kérdésével a Jogpont+ jogsegélyszolgálatot érdemes keresnie. Büntetővégrehajtással, menedékjoggal és rendészeti joggal kapcsolatosan kérdései kapcsán a Magyar Helsinki Bizottság nyújt segítséget.    
 
Annak érdekében, hogy további segítséget nyújtsunk Önnek, összegyűjtöttük a leggyakoribb problémák során felkereshető szervezetek listáját, amit ide kattintva le tud tölteni. 

 

Elérhetőségeink:

 • Ingyenes jogsegélyszolgálat e-mailben: jogsegely@tasz.hu
 • Telefonos bejelentkezést a telefonos jogsegély nyújtás időpontjában lehet kérni. Ügyvédeinkkel személyes találkozót csak akkor tudunk biztosítani, ha az ügy a TASZ tevékenységi körébe tartozik és a telefonos vagy emailen történő tanácsadás valamilyen okból nem lehetséges. 
 • Kérjük, hogy megkeresésében mindig adjon meg telefonos vagy elektronikus levelezési elérhetőséget, mert nem áll módunkban papír alapú levelezést folytatni!
 • Kérjük, hogy eredeti dokumentumot postai úton NE küldjenek, mert nem áll módunkban a dokumentumokat visszapostázni!

Ha titkosított elektronikus üzenetet küldene nekünk, és szerete szuperbiztonságosan levelezni velünk, akkor használja a TASZ nyilvános kulcsát titkosításra. A kulcs a tasz@tasz.hu emailcímehz készült, de bármelyik taszos emailcímre küldhető az ezzel titkosított email, a jogsegely@tasz.hu-ra is.

A nyilvános kulcsunk ezen a linken érhető el: http://tasz.hu/jogsegely/titkos_kulcs Vagy letölthető innen is.
 

Ügyvállalás

A TASZ az Alapszabály I. 4. pontban meghatározott jogok (gyülekezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, szólásszabadság, részvételi jog (különös tekintettel: választhatóság és választójog, önrendelkezési jog (különös tekintettel: egészségügy), egyenlő bánásmódhoz való jog, átlátható államhoz való jog (információszabadság), adatvédelem, magánélet védelméhez való jog) elsősorban az állam és szerveivel szemben történő érvényesítése érdekében vállalja el az ügyfelek képviseletét. A TASZ kivételesen foglalkozik a nem állami szereplő és az egyén közötti alapjogi viszonyokban felmerülő ügyekkel, ha az valóban alapjogi, tehát hatalmi helyzetben értelmezhető.

Egyes ügyek elvállalásának további szempontjai emellett – melyek az ügyvállalás megtagadását is indokolhatják – a munkaszervezet kapacitása és az adott területtel foglalkozó más szervezet léte. 

A TASZ és a jogsegélyszolgálat munkatársaival való konzultáció, illetve a jogsegélyt kérők irataiba való betekintés nem minősül jogi képviseletre, további asszisztenciára vagy bármely más szolgáltatásra irányuló ajánlattételnek a TASZ, a TASZ munkatársai vagy megbízott ügyvédei részéről.

Kártérítési perek

A TASZ kártérítési pereket hazai bíróságok előtt főszabály szerint nem vállal. Ez alól csak a következő esetekben teszünk kivételt:

 1. a jogsérelem orvoslásának (igényérvényesítésnek) ez az egyetlen módja;
 2. a TASZ stratégia eléréséhez kiemelten fontos az ügy és az ügyfél ragaszkodik kártérítéshez;
 3. a jogsértő magatartás súlya és elterjedtsége következtében a jogsértőt kártérítésre kötelezéssel lehet eredményesen jogkövető magatartás irányába terelni.

A kártérítési per elvállalásáról a TASZ ügyvivői döntenek.

Hírek

Egyhónapos csúszással nyilvánosságra hozták a kórházi fertőzésekről szóló jelentést. Az ÁNTSZ ünnepel, pedig erre nem lenne semmi oka. Megmutatjuk, mi hiányzik a jelentéséből, és mit mulaszt el megtenni az ÁNTSZ.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az EMMA egyesület közösen fordul az ombudsmanhoz, hogy a szülészeteken, gyermekágyas osztályokon természetes legyen a „rooming-in”, vagyis az anya és az újszülött együttes elhelyezése. Nem csak a szervezetek, hanem a tudományos kutatások is azt mondják, hogy a 24 órás baba-mama együttlét mindenkinek jó. Az ombudsmant ezért arra kéri a két civil szervezet, hogy kezdeményezze a kérdést érintő szakmai protokollok módosítását, és támogassa a rooming-in rendszer általános bevezetését. 

http://tasz.hu/

Természetes igény az anya részéről, hogy azt szeretné, újszülöttje már a kórházban is vele lehessen a nap 24 órájában. Természetes igény az újszülött részéről, hogy szeretné folyamatosan édesanyja

1988. óta minden december elsején az egész világon megemlékezünk a HIV-fertőzöttekről és az AIDS-ben meghaltakról. Hanem a HIV-fertőzöttek az év többi 364 napján is HIV-vel élnek. Hatalmasat változott az elmúlt 15 évben az, ahogy a HIV-fertőzöttek élnek, illetve az is, hogy mi a HIV-fertőzés jelentősége egy-egy ember életében vagy a társadalom szempontjából. Különösen igaz ez a kombinációs HIV-terápia bevezetése óta, ami hatékonyan és hosszú távon, és csak nagyon csekély mellékhatások mellett képes ellenőrzés alatt tartani a szervezetben élő vírust. Ami azonban nem, vagy csak nagyon lassan változik, az a HIV-fertőzéssel kapcsolatos és a HIV-vel élőket sújtó stigma és diszkrimináció.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Egy olyan lehetőség előtt állunk, ami évtizedekre meghatározhatja Magyarország fogyatékosügyi politikáját és ami több ezer ember számára teremthetné meg egy integráltabb élet lehetőségét. Az intézetek bezárására kiírt 35 milliárd forintos pályázat súlyos szakmai hibáira és a nagy létszámú intézetek bezárásának fontosságára hívja fel a figyelmet a TASZ induló facebook fotókampánya. A kezdeményezés célja, hogy megtörje a problémát övező láthatatlanságot és hogy kiállásukkal minél többen támogassák a tömegintézetek felszámolását. A széleskörű összefogás és a nyilvánosság ereje nyomást gyakorolhat a kormányra, hogy érdemi módon dolgozzák át a pályázatokat. December közepéig várjuk a csatlakozókat.

 

http://tasz.hu/

Magyarországon ma 23 000 fogyatékossággal élő ember lakik nagy létszámú intézményekben elszigetelten, sokan akaratuk ellenére. Pedig ezeknek az emberek joga van közösségben élni, aminek

Két kormánypárti képviselő javaslatára a jövő héten úgy módosulna a gyermekvédelmi törvény, hogy minden szülő ellen hatósági eljárás indulhat, aki nem elég együttműködő a gyerekei tanáraival, óvónénijével, gyerekorvosával, védőnőjével. Arra kérjük az állampolgárokat, hogy küldjenek levelet a képviselőjüknek, kérve, hogy ne szavazza meg a benyújtott módosítást.

 

http://tasz.hu/

Egy várandós anyuka késve jut el a terhesgondozásra, mert nem volt, aki vigyázzon a beteg ovis gyerekére. A szülőket nem engedik el munkából és így nem jutnak el egy hétköznap délutáni

Az október 2-i népszavazás embertelen és megtévesztő, ezért azt javasoljuk, hogy az állampolgárok érvénytelen szavazattal üzenjenek a kormánynak. A menekültellenes népszavazás és az azzal kapcsolatos kampány gyűlöletkeltő, ráadásul álságos is, mert a jogszerűtlen népszavazás valójában alkalmatlan a nép akaratának érvényre juttatására. A kormány mostani visszaélése a népszavazás intézményével nem mindennapi túlkapás, hanem az emberi jogi szemlélettel alapjaiban összeegyeztethetetlen aktus.

http://tasz.hu/

Az érvénytelen szavazat nem csak egy “kivételes helyzetre adott kivételes válasz”, hanem egyben komoly üzenet is a kormány felé.

December 5-én, a TASZ konferenciáján szakemberek előadásain keresztül ismerhetjük meg az ártalomcsökkentés nemzetközi jó gyakorlatait, a terület hazai képviselőit érintő kihívásokat, valamint felépült szerhasználók beszámolóiból alkothatunk képet e szolgáltatások felépülésben játszott szerepéről. A konferencia délutáni szekciója az ártalomcsökkentés lehetőségeit, innovatív módszereit vizsgálja az új pszichoaktív szerek használói körében.

http://tasz.hu/

Helyszín: Benczúr Hotel, I. terem. Cím: Budapest, Benczúr u. 35, 1068
Időpont: 2016. december 5.

A konferencia programja:

8:30 – 9:00 regisztráció

avagy a nemzetközi sikerek ellenére veszélyesen lejt az információszabadság hazai terepe - és nem az adatigénylők javára

November 8-án valóban fontos - és sok szempontból helyes - ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága, amiért elismerés illet minden résztvevőt, aki azért küzdött, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés minél szélesebb körben elérhető joggá váljon. A szabadságjog nemzetközi térnyerésével párhuzamosan azonban érdemes néhány aggasztó hazai trendet is megvizsgálni, mert az említett ítélethez hasonló ügyek gyakran évekig húzódnak, a magyar állam pedig ezalatt zavartalanul takargathatja, hogy például pontosan mire költi az adófizetők pénzét.

http://tasz.hu/

Örülünk?

A

Az 1998-ban elfogadott büntetőeljárási kódex helyett új készül, amelynek tervezetét megkaptuk és véleményeztük.

http://tasz.hu/

Örömünket legalább két fejlemény okozza. Egyrészről a büntetőeljárási kódex társadalmi egyeztetése során a Társaság a Szabadságjogokért valódi lehetőséget kapott arra

Az alapvető jogok biztosánál kezdeményeztük az október 23-i állami ünnepség jogsértéseinek teljeskörű kivizsgálását. Kérjük, hogy tárja fel az aggályos körülményeit a rendezvény kormányzati megszervezésének, valamint tegyen hathatós általános és egyedi intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti ünnepeken a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő.

http://tasz.hu/

Egy nemzeti ünnep hivatalos rendezvényén kritikus véleményt nyilvánítani (pl. sípolni), vagy ellentüntetést szervezni egyaránt legitim, kulturált, nem erőszakos

A 2016. október 2-ai embertelen és álságos népszavazáson polgártársaink egy része a szavazóurnáktól való távolmaradást választotta. Noha mi az érvénytelen szavazat leadására buzdítottunk, szeretnénk a távolmaradást választóknak is segíteni. Mintakérelmünk elküldésével meggyőződhetnek róla, hogy helyettük más sem járult-e az urnához.

http://tasz.hu/

Ha Ön nem ment el szavazni a menekültellenes népszavazáson, a szavazóköri névjegyzékben –  már amennyiben minden szabályszerűen történt – az Ön neve mellett nem

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kérelmünkre indult eljárásban megállapította, hogy Mezőkeresztes polgármestere a romákkal szembeni diszkriminációt valósított meg a helyi Krónikában megjelentetett, a lakossághoz szóló nyílt levelével.

http://tasz.hu/

 

Mezőkeresztes polgármesterének, Majoros Jánosnak a város önkormányzati lapjában, a Keresztesi Krónika 2015. júliusi

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az egyháztörvény kapcsán mai döntésével 554 800 euro, azaz 176 millió forint kár- és költségtérítésre kötelezte a magyar államot. A kormány 2011 óta számtalan figyelmeztetést kapott hazai és nemzetközi szereplőktől, így ennek az elképesztő összegnek a kifizetése csak a kormány ostoba csökönyösségének az eredménye. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) arra kéri az állampolgárokat, hogy követeljék ki a kormányzattól az egyháztörvény és az Alaptörvény helyes módosítását, így vegyék elejét egy újabb - az adófizetőket terhelő - értelmetlen kifizetésnek!

http://tasz.hu/

A mai döntés értelmében a magyar állam 176 millió forintra rúgó kár- és költségtérítést köteles fizetni annak a kilenc egyháznak, amelyeket az Alaptörvény és az

Sokadszorra történt meg velünk, hogy hiába szerettünk volna egy bírósági tárgyalást videóra venni és az ott történteket a széles nyilvánosság számára közvetíteni, a tárgyalást vezető bíró ezt nem tette lehetővé számunkra.

http://tasz.hu/

Legutóbb 2016 áprilisában, a Debreceni Ítélőtáblán ütköztünk ilyen akadályba, amikor 

A TASZ Csodálatos Zoli robot címmel, egy üzleti és társadalmi projekteket támogató csapattal színpadra viszi a MONDO-t. Az előadás alapja a fogyatékos gyerekek számára készült kártya, amelyet a szervezet a Csillagház Általános Iskolával közösen azért alkotott meg, hogy minél többen ismerjék meg közérthetően a gyerekek jogait. A decemberi bemutatót követően a cél egy országos turné elindítása. A MONDO az év végén a BOOKR Kids Mesetárába is bekerül.

 

 

http://tasz.hu/

Zoli robot csodálatos, mindössze egy „hibája” van: nem működik rendesen a beszédchipje -- és ez bizony probléma például egy Star Wars castingon. Főhősünk, aki sok viszontagság árán, jó és rossz,

 

Április 30-án végleg lezárult civil szervezeteket fejlesztő projektünk. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 10 civil szervezettel dolgoztunk együtt két éven át, a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából, majd októberben a munka folytatására is támogatást kaptunk. Az így két és fél évig tartó projekt fő célkitűzése a civil társadalom érdekérvényesítési képességének fejlesztése volt. 

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

http://tasz.hu/

1848-ban a forradalmárok 12 pontja közül a negyedik így szólt: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben”. Több mint másfél évszázados követelése és