Barion Pixel TASZ | Zöld

Állj ki a környezet védelméért!

A környezetvédelem olyan fontos közügy, amiben mindenki részvétele számít. Az ökológiai és klímaválság jelentős kihívást jelent a társadalmunk számára, amivel szemben az eddigieknél is nagyobb szükség van a helyi kezdeményezésekre, összefogásra és ellenállásra egyaránt. Mindenki számára megismerhetővé szeretnénk tenni, hogy az aktivizmus és a jog eszközeivel hogyan lehet előmozdítani a környezet védelmét.

Hogyan fogj hozzá? - esettanulmányok

Eredendő missziónk támogatni a polgárok aktív fellépését mind egyéni, mind közösségi szinten. Így kezdtünk zöld ügyekben is jogi segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak, aminek köszönhetően számtalan inspiráló kezdeményezést, bátor embert és elhivatott közösséget ismertünk meg.

Olyan civilek történeteit mutatjuk be, akik nem féltek aktívan fellépni a környezet védelméért a mai Magyarországon. Vannak köztük, akik a Dunakanyart, a Fertő-tavat, a Balatont védik, más az önkormányzati környezetromboló korrupcióval szemben lép fel. Ismert történeteken keresztül mutatjuk be a környezetvédelmi fellépési lehetőségek sokszínűségét – és azt, hogy azokkal bárki élhet.

Abban szeretnénk támogatni az oldalra látogatókat, hogy egymás történeteiből inspirálódva mindenki megismerhesse és használhassa azokat az eszközöket, amivel érvényesítheti jogait, így az egészséges környezethez való alapvető jogot is, mert azt kell megóvnunk, amink van.

Jog- és érdekérvényesítő eszközök

A környezetvédelmi ügyek sokszínűségéből fakadóan más-más eszközök vezethetnek eredményre a különböző esetekben. Konkrét történeteken keresztül mutatjuk be, hogy mások hogyan használták sikeresen ezeket és milyen eredményeket értek el.

01

Véleményvezérek megnyerése

A nyilvánosság segíti a jogérvényesítést. Minél több ember tud egy problémáról, annál többen tudnak ellene tenni. Sok ember figyel véleményvezérekre (influencerekre), akiknek az üzenetei így sokakhoz eljutnak. Vannak kifejezetten környezettudatossággal és fenntartható életmóddal foglalkozó véleményv
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A nyilvánosság segíti a jogérvényesítést. Minél több ember tud egy problémáról, annál többen tudnak ellene tenni. Sok ember figyel véleményvezérekre (influencerekre), akiknek az üzenetei így sokakhoz eljutnak. Vannak kifejezetten környezettudatossággal és fenntartható életmóddal foglalkozó véleményv
A nyilvánosság segíti a jogérvényesítést. Minél több ember tud egy problémáról, annál többen tudnak ellene tenni. Sok ember figyel véleményvezérekre (influencerekre), akiknek az üzenetei így sokakhoz eljutnak. Vannak kifejezetten környezettudatossággal és fenntartható életmóddal foglalkozó véleményv

A nyilvánosság segíti a jogérvényesítést. Minél több ember tud egy problémáról, annál többen tudnak ellene tenni.

Sok ember figyel véleményvezérekre (influencerekre), akiknek az üzenetei így sokakhoz eljutnak.

Vannak kifejezetten környezettudatossággal és fenntartható életmóddal foglalkozó véleményvezérek. Ők a környezetbarát cselekvés lehetőségeivel összhangban fel tudják hívni a fontos környezetvédelmi ügyekre is a figyelmet. Példa erre a Vászonzsákoslány, aki az erdők tarvágása ellen tüntetett nyilvánosan, vagy Bartus Marci (Trendrakó), aki velünk beszélgetett a környezetvédelem aktív lehetőségeiről és kiállt a Fertő tavat lebetonozó beruházás ellen nyilvánosan.

Olyan influencerek is vannak, akik más témákkal foglalkoznak, mégis felszólalnak a környezet védelméért is, így a “zöld buborékon” túlra is el tudják juttatni a környezeti problémák hírét. Példa erre Pumped Gabó Fertő tavi performansza, vagy éppen Eke Angéla interjúi a hulladékmentességről.

Vedd fel a kapcsolatot influenszerekkel! Értesítsd őket a környezetedben felmerült problémákról, kérd közvetítő segítségüket aláírásgyűjtési vagy tüntetési akcióidhoz!

02

Indíts petíciót!

Szeretnél elérni valamilyen változást? Mindenkinek vannak eszközei a változtatásra, a hatóköre azonban kinek-kinek másmilyen. Az emberek ezért joggal kérhetik számon a döntéshozókon, hogy a hatáskörükben álló döntéseket felelősen, a közösség érdekében hozzák meg. Akár egy városrész zöldítését szeret
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Szeretnél elérni valamilyen változást? Mindenkinek vannak eszközei a változtatásra, a hatóköre azonban kinek-kinek másmilyen. Az emberek ezért joggal kérhetik számon a döntéshozókon, hogy a hatáskörükben álló döntéseket felelősen, a közösség érdekében hozzák meg. Akár egy városrész zöldítését szeret
Szeretnél elérni valamilyen változást? Mindenkinek vannak eszközei a változtatásra, a hatóköre azonban kinek-kinek másmilyen. Az emberek ezért joggal kérhetik számon a döntéshozókon, hogy a hatáskörükben álló döntéseket felelősen, a közösség érdekében hozzák meg. Akár egy városrész zöldítését szeret

Szeretnél elérni valamilyen változást? Mindenkinek vannak eszközei a változtatásra, a hatóköre azonban kinek-kinek másmilyen. Az emberek ezért joggal kérhetik számon a döntéshozókon, hogy a hatáskörükben álló döntéseket felelősen, a közösség érdekében hozzák meg. Akár egy városrész zöldítését szeretnéd elérni a polgármesternél, akár tiltakoznál egy klímavédelmi céloknak nem megfelelő kormányzati döntés ellen, a petíció hasznos eszköz lehet számodra!

A petíció egy cél, ötlet, kérés vagy tiltakozás rövid megfogalmazása. Nem jogi eszköz, senkit nem kötelez semmire, ezért nincsenek is jogi érvényességi feltételei: a nyilvános véleménynyilvánítás, nyomásgyakorlás útján fejtheti ki hatását. Jellemzően van egy meghatározott címzettje, akihez szól a petíció: lehet egy konkrét személy (pl. polgármester, vagy bármilyen más vezető), vagy testület (pl. a kormány vagy egy minisztérium), akinek van hatásköre a kívánt eredmény elérésére vagy van lehetősége egy döntéshozatali folyamat befolyásolására.

A petíció annál erősebb üzenetet közvetít, minél többen támogatják. A támogatást pedig a támogatók aláírásával szokás igazolni.

Gyűjthetsz papír alapon aláírásokat, vagy használhatsz online felületeket (pl. az aHang oldalát https://ahang.hu/) is erre a célra. Mindkét lehetőség esetén fontos, hogy az aláírók személyes adataira figyelj: legyen a petíciód mellett adatvédelmi tájékoztató és két aláírást kérj mindenkitől: egyet a petícióra, egyet pedig a hozzájáruló nyilatkozatra!

Több információt itt találsz az aláírásgyűjtésről és az adatvédelmi tájékoztatóról és a hozzájáruló nyilatkozatról:

https://tasz.hu/cikkek/alairast-gyujtene-peticiohoz-helyi-nepszavazasi-kezdemenyezeshez-segitunk

03

Véleményezd a helyi döntéseket!

Jogod van beleszólni a helyi döntéshozatalba. Az önkormányzatnak biztosítania kell a lakossági társadalmi részvételt a helyi rendeletek előkészítésében, erről külön rendeletet is kell alkotnia. Nézz utána a településed szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) és élj az abban foglalt lehetőségek
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Jogod van beleszólni a helyi döntéshozatalba. Az önkormányzatnak biztosítania kell a lakossági társadalmi részvételt a helyi rendeletek előkészítésében, erről külön rendeletet is kell alkotnia. Nézz utána a településed szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) és élj az abban foglalt lehetőségek
Jogod van beleszólni a helyi döntéshozatalba. Az önkormányzatnak biztosítania kell a lakossági társadalmi részvételt a helyi rendeletek előkészítésében, erről külön rendeletet is kell alkotnia. Nézz utána a településed szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) és élj az abban foglalt lehetőségek

Jogod van beleszólni a helyi döntéshozatalba.

Az önkormányzatnak biztosítania kell a lakossági társadalmi részvételt a helyi rendeletek előkészítésében, erről külön rendeletet is kell alkotnia. Nézz utána a településed szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) és élj az abban foglalt lehetőségekkel! (Ha nem találsz ilyen rendeletet az önkormányzat honlapján vagy a rendelettárban (https://or.njt.hu/), kérd ki azt az önkormányzattól közérdekű adatként!)

Az önkormányzatokról szóló törvény szerint az SZMSZ-ben kell rendelkeznie a képviselő-testületnek a döntéshozatali rendről és a nyilvánosságról is. Továbbá a törvény szerint az SZMSZ-ben kell rögzíteni, hogy milyen önszerveződő közösségek képviselőinek biztosít tanácskozási jogot a képviselő-testület a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken. Emellett az SZMSZ-ben kell felsorolni a különböző települési fórumokat (pl. lakossági fórum, falugyűlés, városrész tanácskozás), amelyeken a lakosság tájékoztatása és döntés-előkészítési bevonása zajlik.

A környezetvédelmi törvény 97. § (1) bekezdése szerint mindenki jogosult részt venni a környezettel kapcsolatos eljárásokban (amik nem hatósági eljárások). Minden önkormányzati döntés és szabályalkotás, ami a környezetet érinti, ilyen eljárásnak számít, ezért kérheted részvételed azokban.

A környezetvédelmi törvény 97. § (2) bekezdése pedig külön kiemeli, hogy mindenkinek joga van arra, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja és választ is kapjon a felhívásra.

Környezeti közérdekű bejelentésmintánkat itt találod.

04

Kérj környezeti közérdekű adatot!

Mind az aarhusi nemzetközi egyezmény, mind a magyar környezetvédelmi törvény rögzíti a környezeti információ megismeréséhez való jogot. A környezetvédelmi cselekvés alapja az információ, ezért ha fel akarsz lépni egy zöld ügyben, először mindig tájékozódj! A környezeti közérdekű adatok nyilvánosságá
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Mind az aarhusi nemzetközi egyezmény, mind a magyar környezetvédelmi törvény rögzíti a környezeti információ megismeréséhez való jogot. A környezetvédelmi cselekvés alapja az információ, ezért ha fel akarsz lépni egy zöld ügyben, először mindig tájékozódj! A környezeti közérdekű adatok nyilvánosságá
Mind az aarhusi nemzetközi egyezmény, mind a magyar környezetvédelmi törvény rögzíti a környezeti információ megismeréséhez való jogot. A környezetvédelmi cselekvés alapja az információ, ezért ha fel akarsz lépni egy zöld ügyben, először mindig tájékozódj! A környezeti közérdekű adatok nyilvánosságá

Mind az aarhusi nemzetközi egyezmény, mind a magyar környezetvédelmi törvény rögzíti a környezeti információ megismeréséhez való jogot.

A környezetvédelmi cselekvés alapja az információ, ezért ha fel akarsz lépni egy zöld ügyben, először mindig tájékozódj! A környezeti közérdekű adatok nyilvánosságát a törvény garantálja. Országos környezeti információs rendszert is működtetnie kell az államnak (http://web.okir.hu/hu/), emellett pedig biztosítani kell mindenki számára a környezeti adatigénylés lehetőségét.

Az információszabadsággal és a közérdekű adatokkal kapcsolatos általános információkat itt tudod elérni: https://tasz.hu/cikkek/informacioszabadsag-1×1

A környezeti információk megismeréséről ebben az anyagunkban olvashatsz bővebben.

05

Tegyél közérdekű bejelentést!

Nagyon fontos felhívni azok figyelmét a környezeti problémákra, akiknek helyben hatáskörük van ezek megoldására. Jelezd te is az önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, vagy más szerveknek, ha valamilyen probléma merült fel vagy veszély fenyeget a környezetedben! Ez lehet konkrét fizikai ártalom is va
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Nagyon fontos felhívni azok figyelmét a környezeti problémákra, akiknek helyben hatáskörük van ezek megoldására. Jelezd te is az önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, vagy más szerveknek, ha valamilyen probléma merült fel vagy veszély fenyeget a környezetedben! Ez lehet konkrét fizikai ártalom is va
Nagyon fontos felhívni azok figyelmét a környezeti problémákra, akiknek helyben hatáskörük van ezek megoldására. Jelezd te is az önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, vagy más szerveknek, ha valamilyen probléma merült fel vagy veszély fenyeget a környezetedben! Ez lehet konkrét fizikai ártalom is va

Nagyon fontos felhívni azok figyelmét a környezeti problémákra, akiknek helyben hatáskörük van ezek megoldására.

Jelezd te is az önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, vagy más szerveknek, ha valamilyen probléma merült fel vagy veszély fenyeget a környezetedben! Ez lehet konkrét fizikai ártalom is vagy akár egy jövőbeli döntés kockázata – inkább kapjanak több bejelentést az érintettek, minthogy egyet sem.

Amennyiben személyesen is érint a probléma, panaszt is tehetsz!

Környezeti közérdekű bejelentés- és panaszmintánkat itt találod.

A közérdekű bejelentésről itt találsz bővebb információt: https://tasz.hu/kozerdeku-bejelentes-gyik

Fontos a gyors jelzés, mert a fél évnél később tett bejelentést nem kötelező kivizsgálni, az egy éven túli bejelentést pedig el kell utasítani.

A közérdekű bejelentést 30 napon belül ki kell vizsgálni (indokolt esetben hosszabbíthat a határidőn a vizsgáló szerv, de arról tájékoztatni kell a bejelentőt) és érdemi választ kell adni a bejelentőnek minden esetben.

Amennyiben nem értesz egyet a vizsgálat eredményével, vagy valamilyen szempontból problémásnak tartod azt, az alapvető jogok biztosának vizsgálatát kezdeményezheted (bővebben lásd itt: https://www.ajbh.hu/en/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa), akinek feladata a közérdekű bejelentések megfelelő kivizsgálásának ellenőrzése.

A zöld ombudsmanhoz való fordulást mintánk segítségével is megteheted.

06

Kérj szakértői vizsgálatot!

A környezeti elemek (pl. föld, víz, levegő, élővilág) vizsgálata tudományos szakkérdésnek számít. Ha szerinted veszélybe került ezek állapota, akkor kérd a felelős hatóságokat, hogy ellenőrizzék mérésekkel az elemek minőségét! Tegyél közérdekű bejelentést (itt találod a mintánkat hozzá), amiben java
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezeti elemek (pl. föld, víz, levegő, élővilág) vizsgálata tudományos szakkérdésnek számít. Ha szerinted veszélybe került ezek állapota, akkor kérd a felelős hatóságokat, hogy ellenőrizzék mérésekkel az elemek minőségét! Tegyél közérdekű bejelentést (itt találod a mintánkat hozzá), amiben java
A környezeti elemek (pl. föld, víz, levegő, élővilág) vizsgálata tudományos szakkérdésnek számít. Ha szerinted veszélybe került ezek állapota, akkor kérd a felelős hatóságokat, hogy ellenőrizzék mérésekkel az elemek minőségét! Tegyél közérdekű bejelentést (itt találod a mintánkat hozzá), amiben java

A környezeti elemek (pl. föld, víz, levegő, élővilág) vizsgálata tudományos szakkérdésnek számít.

Ha szerinted veszélybe került ezek állapota, akkor kérd a felelős hatóságokat, hogy ellenőrizzék mérésekkel az elemek minőségét! Tegyél közérdekű bejelentést (itt találod a mintánkat hozzá), amiben javasolod a szakértői vizsgálatot. Például a vízminőség vizsgálatát a területi katasztrófavédelmi igazgatóságoktól kérheted, a zajmérést az önkormányzattól. Levegőminőséghez kiindulópontként érdemes a meteorológiai adatbázist figyelni: https://legszennyezettseg.met…. Kérdéses esetben érdemes a kormányhivatalhoz címezni a közérdekű bejelentést, mert a kormányhivatal általános környezetvédelmi hatóságként jár el.

Amennyiben nem találod elégségesnek az intézkedést, magánúton is kérhetsz szakértői vizsgálatot, ám ez költséges eljárás.

07

Fordulj az önkormányzathoz!

Az önkormányzat felelős a helyi környezetvédelemért. Ezt az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdés 11. pontja is előírja, ami szerint a helyi környezet- és természetvédelem a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányz
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az önkormányzat felelős a helyi környezetvédelemért. Ezt az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdés 11. pontja is előírja, ami szerint a helyi környezet- és természetvédelem a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányz
Az önkormányzat felelős a helyi környezetvédelemért. Ezt az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdés 11. pontja is előírja, ami szerint a helyi környezet- és természetvédelem a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányz

Az önkormányzat felelős a helyi környezetvédelemért. Ezt az önkormányzati törvény (2011.évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdés 11. pontja is előírja, ami szerint a helyi környezet- és természetvédelem a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

Fontos ezért, hogy tudj róla, milyen önkormányzati feladatok vannak és te hogyan vehetsz részt ezekben!

Kérj lakossági tájékoztatást!

Az önkormányzatoknak elemezniük kell a települési környezetet és legalább évente tájékoztatnia kell a lakosságot a helyi környezet állapotáról (lásd: környezetvédelmi törvény 46. § (1) bekezdés e) pont).

Legalább évente közmeghallgatást is tartania kell az önkormányzatnak, ahol bárki felteheti a kérdéseit és felvetheti javaslatait, az önkormányzatnak pedig (legkésőbb 15 napon belül) válaszolnia kell az elhangzottakra.

Szólítsd cselekvésre az önkormányzatot!

Az önkormányzatok feladata a helyi környezetvédelmi problémákat megoldani, e célból kötelező szabályokat is alkothatnak (rendeletben), és bármilyen egyedi döntést is hozhatnak.

Jelezd a felmerülő helyi problémákat közérdekű bejelentésben, amiben megoldási javaslatot is írhatsz és kérd az önkormányzat intézkedését!

Kérd számon a települési környezetvédelmi program végrehajtását!

Minden településnek kell önálló környezetvédelmi programot készítenie (célok és feladatok megjelölésével), és ennek megfelelően kell működnie. A program végrehajtásáról tájékoztatni kell a lakosságot is rendszeres időközönként. Érdeklődj erről az önkormányzatnál! Ha ott nem találsz róla információt, kérd közérdekű-adatigénylésben (mintánk itt)!

Vegyél részt a helyi döntéshozatalban!

Az önkormányzatnak biztosítania kell a társadalmi részvételt a helyi döntések előkészítésében, így ezek meghozatala előtt egyeztetnie kell a lakossággal.

Tipp: minden önkormányzatnak kell, hogy legyen szervezeti és működési szabályzata, amiben a döntéshozatalt és a nyilvánosság bevonását is szabályozza. Nézz utána a te településed önkormányzatának honlapján, vagy kérj erről információt közérdekű adatként, utóbbihoz segítséget itt találsz!

Kérj egy természeti területre építési tilalmat!

Az építési törvény szerint az önkormányzat természet- és környezetvédelmi célból elrendelheti területekre a telekalakítás és az építés tilalmát. Írj az önkormányzatnak közérdekű bejelentést, amiben ezt kéred javaslatként! A tilalom hasznos eszköz lehet a természeti területek beépítése ellen. A tilalmak a nyilvánosság számára is láthatóak, mert azokat az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Kövesd a képviselő-testületi vitákat, légy részese a helyi környezeti ügyek eldöntésének!

Az önkormányzati képviselő-testület ülései nyilvánosak. (Pár kivételes esetben lehet zárt ülést tartani, például ha személyes ügyekről van szó. A döntések azonban ilyenkor is nyilvánosak.)

Keresd a jegyzőt!

A jegyző helyi természetvédelmi hatóság, hozzá közvetlenül is tudsz fordulni, ha a településeden bármilyen természeti érték veszélybe kerül.

A jegyző feladata:

 • Környezetvédelmi bírságot kiróni a környezet- és természetvédelmi szabályokat megszegőkre
 • Engedély nélküli fakivágást megakadályozni
 • Helyi védett területeken megtiltani bármilyen veszélyeztető tevékenységet
 • Zajvédelmi méréseket végezni
 • Nyilvánossá tenni környezetvédelmi hatósági ügyeket (például engedélyezések dokumentumait)

Tipp: A jegyzőnél javasolhatod bármilyen terület helyi védettség alá helyezését!

A jegyző elérhetőségét az önkormányzat honlapján keresd. Ott találhatod azokat a döntéseit, illetve környezetvédelmi hatósági szerződéseket is, amik jelentős környezeti hatással járnak, ezért nyilvánosan hozzáférhetővé kell őket tenni.

Nézz utána a helyi környezetvédelmi szabályoknak!

A levegő tisztaságának védelmére különösen figyelnie kell az önkormányzatnak. Szabályoznia kell a háztartási légszennyezést, az avar és kerti hulladék égetését.

A környezetet zajjal is lehet szennyezni. Önkormányzati hatáskör zajvédelmi szabályokat alkotni, valamint kijelölni fokozottan zajvédett területeket és csendes övezeteket.

Tipp: Az önkormányzat környezetvédelmi szabályait vagy az önkormányzat honlapján keresd, vagy a rendelettárban (https://or.njt.hu/). A rendelettárban a településnév beírása mellett a G-0 témakör megjelölésével tudod legegyszerűbben megkeresni a környezetvédelmi rendeleteket.

Az önkormányzatnak közre kell működnie a helyi, légszennyezettséggel érintett, ökológiailag sérülékeny területek kijelölésében is. Szmog (füstköd) elleni védekezésre füstködriadó tervet kell készítenie az önkormányzatnak. Szmog megjelenésekor a polgármesternek tájékoztatnia kell a lakosságot amellett, hogy intézkedik a tervben foglaltak szerint.

Tipp:

 • Levegőminőségi kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban a Levegő Munkacsoporthoz is érdemes fordulnod, a témában legaktívabb szakértő civil szervezethez!
 • Zajvédelmi kérdésekkel érdemes az ombudsman környezetvédelmi helyetteséhez fordulnod, aki többször foglalkozott már zajvédelmi kérdésekkel
08

Szervezz lakossági fórumot!

A környezet hatékony védelméhez elengedhetetlen a közös fellépés. Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában megtalálhatóak a helyi gyűlési formák (pl. lakossági fórum, falugyűlés), és a kezdeményezésükre, megtartásukra vonatkozó szabályok. Egyedül közmeghallgatást kötelező tartani, a t
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezet hatékony védelméhez elengedhetetlen a közös fellépés. Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában megtalálhatóak a helyi gyűlési formák (pl. lakossági fórum, falugyűlés), és a kezdeményezésükre, megtartásukra vonatkozó szabályok. Egyedül közmeghallgatást kötelező tartani, a t
A környezet hatékony védelméhez elengedhetetlen a közös fellépés. Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában megtalálhatóak a helyi gyűlési formák (pl. lakossági fórum, falugyűlés), és a kezdeményezésükre, megtartásukra vonatkozó szabályok. Egyedül közmeghallgatást kötelező tartani, a t

A környezet hatékony védelméhez elengedhetetlen a közös fellépés.

Az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatában megtalálhatóak a helyi gyűlési formák (pl. lakossági fórum, falugyűlés), és a kezdeményezésükre, megtartásukra vonatkozó szabályok. Egyedül közmeghallgatást kötelező tartani, a többi gyűlési forma megszervezésére nem kötelezhető az önkormányzat.

Bátran kezdeményezheted te is lakossági fórumok vagy más összejövetelek szervezését! te is lehetsz szervező! Szólítsd meg a közösséget úgy, ahogy tudod (akár a helyi újságban vagy online közösségekben), találkozzatok (akár csak néhányan a kezdetekben) és vitassátok meg közösen a helyi ügyeket!

A helyi nyilvánosságot legjobban a helyiek maguk teremthetik meg (lásd: https://kiutak.hu/linkek/terem…).

09

Keresd meg a sajtót!

A figyelemfelhívás és tájékoztatás a sajtó hagyományos demokratikus feladata. Változatos nyomtatott és online újságok, videós csatornák, különböző médiumok állnak rendelkezésre, akik ki tudják hangosítani a helyi és országos környezetvédelmi ügyeket. Keresd meg a felmerült problémákkal vagy környeze
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A figyelemfelhívás és tájékoztatás a sajtó hagyományos demokratikus feladata. Változatos nyomtatott és online újságok, videós csatornák, különböző médiumok állnak rendelkezésre, akik ki tudják hangosítani a helyi és országos környezetvédelmi ügyeket. Keresd meg a felmerült problémákkal vagy környeze
A figyelemfelhívás és tájékoztatás a sajtó hagyományos demokratikus feladata. Változatos nyomtatott és online újságok, videós csatornák, különböző médiumok állnak rendelkezésre, akik ki tudják hangosítani a helyi és országos környezetvédelmi ügyeket. Keresd meg a felmerült problémákkal vagy környeze

A figyelemfelhívás és tájékoztatás a sajtó hagyományos demokratikus feladata. Változatos nyomtatott és online újságok, videós csatornák, különböző médiumok állnak rendelkezésre, akik ki tudják hangosítani a helyi és országos környezetvédelmi ügyeket.

Keresd meg a felmerült problémákkal vagy környezetvédelmi kezdeményezéseiddel a helyi sajtót, hogy a lakosság helyben biztosan értesüljön róla és támogathasson!

Érdemes az országos médiumokat is megkeresned, hogy ne csak helyben, hanem országosan ismertté váljon az ügy, amiért tevékenykedsz és így még nagyobb támogatást kapjon a probléma megoldása vagy a kezdeményezés megvalósítása.

Minél többen tudnak egy problémáról vagy felvetésről, az annál inkább helyi (vagy országos) közüggyé válik, amit az emberek meg tudnak vitatni közösen és a helyi (és országos) politikának is foglalkoznia kell vele, válaszokat adni rá.

Van, hogy a sajtó közreműködése nyomán környezeti vizsgálat is elindul (https://atlatszo.hu/kozugy/2022/05/11/cikkunk-nyoman-a-hatosag-vizsgalatot-inditott-a-godi-kutak-szennyezese-ugyeben/), így többszörösen is hatékony eszköz lehet a média a környezeti ügyek fókuszba helyezésére.

10

Indíts építésfelügyeleti eljárást!

Környezeti problémák építkezések során is felmerülhetnek, és az építkezések során is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Ha nem megfelelően – a környezetet sértve vagy veszélyeztetve – zajlik egy építkezés, akkor közérdekű bejelentés megtétele mellett fordulhatsz rögtön az építést felügy
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Környezeti problémák építkezések során is felmerülhetnek, és az építkezések során is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Ha nem megfelelően – a környezetet sértve vagy veszélyeztetve – zajlik egy építkezés, akkor közérdekű bejelentés megtétele mellett fordulhatsz rögtön az építést felügy
Környezeti problémák építkezések során is felmerülhetnek, és az építkezések során is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat. Ha nem megfelelően – a környezetet sértve vagy veszélyeztetve – zajlik egy építkezés, akkor közérdekű bejelentés megtétele mellett fordulhatsz rögtön az építést felügy

Környezeti problémák építkezések során is felmerülhetnek, és az építkezések során is be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat.

Ha nem megfelelően – a környezetet sértve vagy veszélyeztetve – zajlik egy építkezés, akkor közérdekű bejelentés megtétele mellett fordulhatsz rögtön az építést felügyelő hatósághoz is.

Ehhez készítettünk mintát, amit itt találsz.

11

Kérd számon az önkormányzatot!

Az önkormányzatnak számos feladata van a környezetvédelem biztosítására (lásd feljebb). Az önkormányzatokat a kormányhivatalok ellenőrzik és szólítják fel a kötelezettségeik betartására, a jogszerű működésre. Amennyiben úgy látod, hogy nem tesz eleget az önkormányzat a kötelességének, úgy érdemes az
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az önkormányzatnak számos feladata van a környezetvédelem biztosítására (lásd feljebb). Az önkormányzatokat a kormányhivatalok ellenőrzik és szólítják fel a kötelezettségeik betartására, a jogszerű működésre. Amennyiben úgy látod, hogy nem tesz eleget az önkormányzat a kötelességének, úgy érdemes az
Az önkormányzatnak számos feladata van a környezetvédelem biztosítására (lásd feljebb). Az önkormányzatokat a kormányhivatalok ellenőrzik és szólítják fel a kötelezettségeik betartására, a jogszerű működésre. Amennyiben úgy látod, hogy nem tesz eleget az önkormányzat a kötelességének, úgy érdemes az

Az önkormányzatnak számos feladata van a környezetvédelem biztosítására (lásd feljebb).

Az önkormányzatokat a kormányhivatalok ellenőrzik és szólítják fel a kötelezettségeik betartására, a jogszerű működésre.

Amennyiben úgy látod, hogy nem tesz eleget az önkormányzat a kötelességének, úgy érdemes az önkormányzatot felügyelő kormányhivatalokhoz fordulnod.

Te bejelentést tudsz tenni a kormányhivatalnak, azonban a kormányhivatal maga dönt arról, hogy indít-e ellenőrzést (törvényességi felügyeleti eljárás), vagy nem. Készítettünk ennek elősegítésére egy olyan közérdekű bejelentés-mintát, amiben a javaslat éppen ennek az ellenőrzésnek a megtétele, bátran használd!

Amennyiben nem bírálja el megfelelően közérdekű bejelentésedet a kormányhivatal, vagy vitatod a vizsgálat eredményét, az alapvető jogok biztosának vizsgálatát kezdeményezheted (bővebben lásd itt: https://www.ajbh.hu/en/kozerde…), akinek feladata a közérdekű bejelentések megfelelő kivizsgálásának ellenőrzése.

12

Hívd a természetőröket!

Magyarország természetvédelmi szempontból 10 nemzeti park igazgatóság területéből áll (itt láthatod, hogy te melyik működési területén élsz: http://magyarnemzetiparkok.hu/rolunk/az-npi-mint-allami-szerv/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/) A nemzeti park igazgatóságok felelősek a természetvédelmi
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Magyarország természetvédelmi szempontból 10 nemzeti park igazgatóság területéből áll (itt láthatod, hogy te melyik működési területén élsz: http://magyarnemzetiparkok.hu/rolunk/az-npi-mint-allami-szerv/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/) A nemzeti park igazgatóságok felelősek a természetvédelmi
Magyarország természetvédelmi szempontból 10 nemzeti park igazgatóság területéből áll (itt láthatod, hogy te melyik működési területén élsz: http://magyarnemzetiparkok.hu/rolunk/az-npi-mint-allami-szerv/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/) A nemzeti park igazgatóságok felelősek a természetvédelmi

Magyarország természetvédelmi szempontból 10 nemzeti park igazgatóság területéből áll (itt láthatod, hogy te melyik működési területén élsz: http://magyarnemzetiparkok.hu/rolunk/az-npi-mint-allami-szerv/a-np-igazgatosagok-mukodesi-terulete/)

A nemzeti park igazgatóságok felelősek a természetvédelmi területek őrzéséért. Mindegyik nemzeti park igazgatóságban természetvédelmi őrszolgálat működik.

A természetvédelmi őrök a védett természeti területeket, a Natura 2000 területeket és a természeti értékeket óvják. Jogosultak fellépni és bírságot kiszabni a természeti értékeket károsító / veszélyeztető személyekre, le tudnak zárni bizonyos területeket veszély esetén.

Önkormányzatoknál is működhet természetvédelmi őrszolgálat a helyi védettséggel rendelkező természeti értékek védelmére. Budapesten működik önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat (https://fori.hu/a-termeszetvedelmi-orszolgalat-bemutatasa, https://www.facebook.com/termeszetvedok)

Sürgős – természeti értékeket veszélyeztető – helyzetben hívd a természetvédelmi őröket!

13

Legyél te is természetőr!

A védett természeti értékek védelmét a nemzeti park igazgatóságokon működő természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látják el. Polgári természetőrként önkéntesen is lehet segíteni a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok természetvédelmi őrszolgálatainak
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A védett természeti értékek védelmét a nemzeti park igazgatóságokon működő természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látják el. Polgári természetőrként önkéntesen is lehet segíteni a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok természetvédelmi őrszolgálatainak
A védett természeti értékek védelmét a nemzeti park igazgatóságokon működő természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látják el. Polgári természetőrként önkéntesen is lehet segíteni a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok természetvédelmi őrszolgálatainak

A védett természeti értékek védelmét a nemzeti park igazgatóságokon működő természetvédelmi őrszolgálat és az önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat látják el.

Polgári természetőrként önkéntesen is lehet segíteni a nemzeti park igazgatóságok és az önkormányzatok természetvédelmi őrszolgálatainak működését.

Polgári természetőr az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki a polgári természetőri tanfolyamot elvégzi, majd megállapodást köt egy nemzeti park igazgatósággal vagy önkormányzattal a természetvédelmi őrszolgálat őrzési feladataiban való közreműködésről.

A polgári természetőr szolgálati jelvénnyel és igazolvánnyal rendelkezik, felhívja a védett területre látogatók figyelmét a természetvédelmi szabályokra és tájékoztatást ad, valamint a természetet veszélyeztetőket figyelmezteti és távozásra szólítja fel, a jogellenes cselekményeket bejelenti az igazgatóságnak.

(A polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendeletben olvashatsz részletesen.)

Védd te is aktívan a természetet, legyél polgári természetőr!

https://kiutak.hu/linkek/legyunk-polgari-termeszetorok/

https://polgaritermeszetor.hu/?menu=bemutatkozas

14

Fordulj zöldszervezethez!

A környezetvédő egyesületek egyaránt szakértői a természetnek és annak is, hogy hogyan kell hatékonyan védelmezni azt. Nézz körül, hogy van-e a településed közelében környezetvédelmi egyesület és keresd fel őket bátran segítségért! A környezetvédelmi törvény a környezetvédelmi egyesületek számára fo
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezetvédő egyesületek egyaránt szakértői a természetnek és annak is, hogy hogyan kell hatékonyan védelmezni azt. Nézz körül, hogy van-e a településed közelében környezetvédelmi egyesület és keresd fel őket bátran segítségért! A környezetvédelmi törvény a környezetvédelmi egyesületek számára fo
A környezetvédő egyesületek egyaránt szakértői a természetnek és annak is, hogy hogyan kell hatékonyan védelmezni azt. Nézz körül, hogy van-e a településed közelében környezetvédelmi egyesület és keresd fel őket bátran segítségért! A környezetvédelmi törvény a környezetvédelmi egyesületek számára fo

A környezetvédő egyesületek egyaránt szakértői a természetnek és annak is, hogy hogyan kell hatékonyan védelmezni azt.

Nézz körül, hogy van-e a településed közelében környezetvédelmi egyesület és keresd fel őket bátran segítségért!

A környezetvédelmi törvény a környezetvédelmi egyesületek számára fontos eszközöket biztosít.

A környezetvédelmi egyesületek

 • Részt vehetnek ügyfélként hatósági eljárásokban (például engedélyezési eljárásokba bekapcsolódhatnak) (egyesületi ügyféli mintánkat itt találod)

 • Területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában működhetnek közre

 • Véleményezhetnek környezetet érintő állami és önkormányzati jogszabálytervezeteket, illetve környezeti tervek és programok tervezetét és környezeti értékelését (egyesületi véleményezési mintánkat itt találod)

 • Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén intézkedést kérhetnek az állami szervektől és az önkormányzattól (egyesületi intézkedési kérelem mintánkat itt találod)

 • Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén pert indíthatnak

Előfordulhat, hogy nincs a településeden környezetvédelmi szervezet. Ilyen esetben országos zöld szervezetekhez is fordulhatsz.

Ajánljuk a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező EMLA országos környezetvédelmi egyesület megkeresését (https://emla.hu/), akik számos környezeti ügyben képviselnek civileket, ingyenes környezetvédelmi jogi segítséget biztosítva mindenkinek.

15

Alapítsatok helyi környezetvédő egyesületet!

A környezetvédelmi törvény extra lehetőségeket biztosít környezetvédelmi egyesületek számára a környezetvédelmi jogi fellépésre. Így például ügyfélként bekapcsolódhatnak hatósági eljárásokba, illetve pert is indíthatnak környezethasználókkal szemben. Megeshet, hogy nincs a településed közelében olya
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezetvédelmi törvény extra lehetőségeket biztosít környezetvédelmi egyesületek számára a környezetvédelmi jogi fellépésre. Így például ügyfélként bekapcsolódhatnak hatósági eljárásokba, illetve pert is indíthatnak környezethasználókkal szemben. Megeshet, hogy nincs a településed közelében olya
A környezetvédelmi törvény extra lehetőségeket biztosít környezetvédelmi egyesületek számára a környezetvédelmi jogi fellépésre. Így például ügyfélként bekapcsolódhatnak hatósági eljárásokba, illetve pert is indíthatnak környezethasználókkal szemben. Megeshet, hogy nincs a településed közelében olya

A környezetvédelmi törvény extra lehetőségeket biztosít környezetvédelmi egyesületek számára a környezetvédelmi jogi fellépésre. Így például ügyfélként bekapcsolódhatnak hatósági eljárásokba, illetve pert is indíthatnak környezethasználókkal szemben.

Megeshet, hogy nincs a településed közelében olyan környezetvédelmi egyesület, amit megkereshetsz segítségért. Az is lehet, hogy te egy nagyon speciális környezetvédelmi cél érdekében szerveződnél.

A megoldás: alapítsatok egyesületet!

Tíz ember részvétele kell egy egyesület megalapításához, és egy cél, amit meghatároztok. Működési területeteknek azt a területet érdemes megjelölni, ahol szeretnétek fellépni (mert később azokon a helyeken fog csak engedni a hatóság és a bíróság fellépni), ezt ne érezzétek korlátozónak, akár országos területet is megjelölhettek, vagy egy vagy több régiót is.

16

Kérj védettséget a körülötted lévő területekre!

Mindenki a saját helyi környezetét tudja legaktívabban védelmezni. Nézz körül, hogy milyen természeti értékek vannak a településeden! Minden forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, és földvár törvény által országosan védett területnek minősül. Te is kezdeményezheted természeti területek
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Mindenki a saját helyi környezetét tudja legaktívabban védelmezni. Nézz körül, hogy milyen természeti értékek vannak a településeden! Minden forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, és földvár törvény által országosan védett területnek minősül. Te is kezdeményezheted természeti területek
Mindenki a saját helyi környezetét tudja legaktívabban védelmezni. Nézz körül, hogy milyen természeti értékek vannak a településeden! Minden forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, és földvár törvény által országosan védett területnek minősül. Te is kezdeményezheted természeti területek

Mindenki a saját helyi környezetét tudja legaktívabban védelmezni. Nézz körül, hogy milyen természeti értékek vannak a településeden!

Minden forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, és földvár törvény által országosan védett területnek minősül.

Te is kezdeményezheted természeti területek (erdő, gyep, nádas, termőföld) védetté nyilvánítását! A helyi védettséget bárki kezdeményezheti a jegyzőnél. (Országos és fokozott védettséget az agrárminiszter rendelhet el egy területre.)

A védett területek állapotát és jellegét tilos megváltoztatni a természetvédelmi törvény szerint, tilos például az állapotukat veszélyeztető építkezésbe kezdeni. A védett erdőkre külön védelmi szabályokat határoz meg a törvény. A védettséggel rendelkező területek így valóban meg tudnak maradni természetes formájukban. Védőövezet is lehet körülöttük, ami megakadályozza, hogy a védett területre kedvezőtlen hatások érjenek el.

A védettséget az ingatlan-nyilvántartásba is fel kell jegyezni, a védendő terület így mindenki számára nyilvánosan megismerhető lesz.

Védetté nyilvánítás kezdeményezésével te is hozzájárulhatsz a természeti területek megőrzéséhez!

https://kiutak.hu/linkek/nyilvanittassunk-teruleteket-helyi-vedettseguve/

17

Kezdeményezz helyi népszavazást!

A környezetvédelem rendkívül fontos helyi közügy! Helyi népszavazást olyan kérdésről lehet tartani, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A környezetvédelem ilyen, ugyanis az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint a helyi környezet- és t
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezetvédelem rendkívül fontos helyi közügy! Helyi népszavazást olyan kérdésről lehet tartani, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A környezetvédelem ilyen, ugyanis az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint a helyi környezet- és t
A környezetvédelem rendkívül fontos helyi közügy! Helyi népszavazást olyan kérdésről lehet tartani, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A környezetvédelem ilyen, ugyanis az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint a helyi környezet- és t

A környezetvédelem rendkívül fontos helyi közügy!

Helyi népszavazást olyan kérdésről lehet tartani, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A környezetvédelem ilyen, ugyanis az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja szerint a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

A helyi népszavazásról tudnivalókat itt találsz: https://tasz.hu/cikkek/helyi-nepszavazas-1×1

18

Környezetveszélyeztetési, környezetszennyezési, környezetkárosítási per indítása

A perlés különösen erős eszköz, ugyanakkor egy környezeti per megindításához ügyvédre van szükség. Ha perre szánod el magad, olvasd el ezt az anyagot, ami áttekintést ad a lehetőségekről. Ha belevágnál, keress hozzá egy olyan, lehetőség szerint helyi beágyazottsággal rendelkező ügyvédet, akiben megb
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A perlés különösen erős eszköz, ugyanakkor egy környezeti per megindításához ügyvédre van szükség. Ha perre szánod el magad, olvasd el ezt az anyagot, ami áttekintést ad a lehetőségekről. Ha belevágnál, keress hozzá egy olyan, lehetőség szerint helyi beágyazottsággal rendelkező ügyvédet, akiben megb
A perlés különösen erős eszköz, ugyanakkor egy környezeti per megindításához ügyvédre van szükség. Ha perre szánod el magad, olvasd el ezt az anyagot, ami áttekintést ad a lehetőségekről. Ha belevágnál, keress hozzá egy olyan, lehetőség szerint helyi beágyazottsággal rendelkező ügyvédet, akiben megb

A perlés különösen erős eszköz, ugyanakkor egy környezeti per megindításához ügyvédre van szükség. Ha perre szánod el magad, olvasd el ezt az anyagot, ami áttekintést ad a lehetőségekről. Ha belevágnál, keress hozzá egy olyan, lehetőség szerint helyi beágyazottsággal rendelkező ügyvédet, akiben megbízol.

19

Szervezz tüntetést, tiltakozz kreatívan!

A vélemény, egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló eszközök tárháza végtelen. Érdemes kreatívnak lenni, mert a nyilvánosság is jobban figyel a meghökkentő, ötletes tiltakozási formákra. Pilismaróton például a civilek a Dunakanyarba tervezett sóderbánya ellen, a bánya rendkívüli zajterhelésé
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A vélemény, egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló eszközök tárháza végtelen. Érdemes kreatívnak lenni, mert a nyilvánosság is jobban figyel a meghökkentő, ötletes tiltakozási formákra. Pilismaróton például a civilek a Dunakanyarba tervezett sóderbánya ellen, a bánya rendkívüli zajterhelésé
A vélemény, egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló eszközök tárháza végtelen. Érdemes kreatívnak lenni, mert a nyilvánosság is jobban figyel a meghökkentő, ötletes tiltakozási formákra. Pilismaróton például a civilek a Dunakanyarba tervezett sóderbánya ellen, a bánya rendkívüli zajterhelésé

A vélemény, egyet nem értés kifejezésére rendelkezésre álló eszközök tárháza végtelen. Érdemes kreatívnak lenni, mert a nyilvánosság is jobban figyel a meghökkentő, ötletes tiltakozási formákra.

Pilismaróton például a civilek a Dunakanyarba tervezett sóderbánya ellen, a bánya rendkívüli zajterhelését bemutatva, zajjal tiltakoztak, illetve színes füstjelzéssel látvánnyal is megmutatták, milyen hatalmas területet venne el a községtől a bánya.

A Fridays for Future Magyarország fiatal aktivistái a Lánchídra vetített fényfestéssel üzenték a 27. nemzetközi klímaválsággal foglalkozó (COP) konferencia idején, hogy “Mennyi kell még?”, jelezve: “Az üres ígéretek és be nem tartott vállalások ideje lejárt”

Itt találod a mi tippjeinket a kreatív tiltakozáshoz, bátran használd inspirációnak: Tiltakozás másképp

20

Fordulj a környezetvédelmi ügyészhez!

Az ügyészségnek közérdekvédelmi feladatai közé tartozik a környezetvédelem. Ezért minden főügyészségen dolgozik környezetvédelemre kijelölt ügyész. Fordulhatsz hozzá bármilyen esetben, ha szerinted jogszabálysértés történt környezeti ügyben, vagy bármilyen mulasztás történt, ami a környezetet veszél
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az ügyészségnek közérdekvédelmi feladatai közé tartozik a környezetvédelem. Ezért minden főügyészségen dolgozik környezetvédelemre kijelölt ügyész. Fordulhatsz hozzá bármilyen esetben, ha szerinted jogszabálysértés történt környezeti ügyben, vagy bármilyen mulasztás történt, ami a környezetet veszél
Az ügyészségnek közérdekvédelmi feladatai közé tartozik a környezetvédelem. Ezért minden főügyészségen dolgozik környezetvédelemre kijelölt ügyész. Fordulhatsz hozzá bármilyen esetben, ha szerinted jogszabálysértés történt környezeti ügyben, vagy bármilyen mulasztás történt, ami a környezetet veszél

Az ügyészségnek közérdekvédelmi feladatai közé tartozik a környezetvédelem. Ezért minden főügyészségen dolgozik környezetvédelemre kijelölt ügyész.

Fordulhatsz hozzá bármilyen esetben, ha szerinted jogszabálysértés történt környezeti ügyben, vagy bármilyen mulasztás történt, ami a környezetet veszélyezteti.

Környezet- és természetkárosító bűncselekmények felderítésében is eljárhat.

Az ügyész mindezek mellett fordulhat közvetlenül a bírósághoz is.

Írj neki bármilyen helyben felmerült környezeti problémáról (1 éven belül), ehhez panaszmintánkat itt találod.

21

Tegyél feljelentést!

A környezetkárosítás a föld, víz, levegő, élővilág és azok összetevőinek veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának bűntette. (A büntető törvénykönyv 241. §-a részletesebben meghatározza, hogy mi minősül ilyen bűncselekménynek.) A természetkárosítás védett állat- és növényfajok, természeti te
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezetkárosítás a föld, víz, levegő, élővilág és azok összetevőinek veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának bűntette. (A büntető törvénykönyv 241. §-a részletesebben meghatározza, hogy mi minősül ilyen bűncselekménynek.) A természetkárosítás védett állat- és növényfajok, természeti te
A környezetkárosítás a föld, víz, levegő, élővilág és azok összetevőinek veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának bűntette. (A büntető törvénykönyv 241. §-a részletesebben meghatározza, hogy mi minősül ilyen bűncselekménynek.) A természetkárosítás védett állat- és növényfajok, természeti te

A környezetkárosítás a föld, víz, levegő, élővilág és azok összetevőinek veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának bűntette. (A büntető törvénykönyv 241. §-a részletesebben meghatározza, hogy mi minősül ilyen bűncselekménynek.)

A természetkárosítás védett állat- és növényfajok, természeti területek, életközösségek pusztításának bűntette. (A büntető törvénykönyv 242. §-a részletesebben meghatározza, hogy mi minősül ilyen bűncselekménynek.)

A vizek és az erdők olyan mértékű károsítása, ami a büntetőjogi kategóriát nem éri el, vízszennyezés illetve erdőrendészeti szabálysértésnek minősül.

Engedélyhez kötött tevékenységek engedély nélküli végzése szintén szabálysértésnek minősül, ahogyan a szemetelés, a barlang rongálása, a védett fajok zavarása vagy bármilyen természetvédelmi szabály megsértése pedig természetvédelmi szabálysértés.

Mindegyik esetében lehet feljelentést tenni, a rendőrség ki tudja nyomozni a történteket és fel tud lépni a káros cselekményekkel szemben. A feljelentést ismeretlen tettes ellen érdemes megtenni, akkor is ha van elképzelésed arról, hogy ki lehet az elkövető – ezzel elkerülve, hogy akár véletlenül hamisan vádolj valakit. A feljelentéshez mindig érdemes képi vagy más bizonyítékot csatolni.

22

Kérd a zöld ombudsman segítségét!

Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős. Őt nevezzük a jövő nemzedékek szószólójának és egyszerűen zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem v
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős. Őt nevezzük a jövő nemzedékek szószólójának és egyszerűen zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem v
Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős. Őt nevezzük a jövő nemzedékek szószólójának és egyszerűen zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem v

Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős. Őt nevezzük a jövő nemzedékek szószólójának és egyszerűen zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem veszik figyelembe a környezetet, vagy konkrét környezetre veszélyes történéseket), így a kiemelt beruházásokat is.

Bárki fordulhat hozzá bármilyen környezeti veszély kivizsgálására: a biztoshelyettes kapcsolatba tud lépni az állami szervekkel és önkormányzatokkal, vizsgálatával alaposan fel tudja tárni az ügyet, az alapvető jogok biztosával közösen pedig jelentést is tud írni belőle és ajánlásokat tehet az ügyben. Van, hogy figyelemfelhívást is közzétesz.

A biztosnak és helyettesének legfontosabb eszköze a nyilvánosság: közös jelentéseik elérhetőek mindenki számára, amikben egyrészt intézkedésre szólíthatják fel a hatóságokat, vagy éppen jogalkotásra az országgyűlést, sőt, a biztos akár úgy is dönthet, hogy Alkotmánybírósághoz fordul! Ezen felül a bíróságok értesítik az alapvető jogok biztosát minden környezeti perben a belépés lehetőségéről. Ez azt jelenti, hogy olyan környezeti ügyekben folyó perekben is, amelyekhez eredetileg semmi köze nem volt, a biztos dönthet róla, hogy fellép-e az egészséges környezethez való jog védelmében.

A zöld ombudsmannak írt panaszodhoz használd bátran mintánkat!

Itt tudsz hozzá közvetlenül is fordulni: https://www.ajbh.hu/en/forduljon-a-biztoshoz

23

Fordulj az Aarhusi Bizottsághoz!

Az aarhusi nemzetközi egyezmény rögzíti a környezeti információk megismeréséhez való jogot, a környezetet érintő döntéshozatalban való részvételi jogot, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti ügyekben. Akár az információhoz való jog, akár a részvételi jog, akár az igazságszolgáltat
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az aarhusi nemzetközi egyezmény rögzíti a környezeti információk megismeréséhez való jogot, a környezetet érintő döntéshozatalban való részvételi jogot, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti ügyekben. Akár az információhoz való jog, akár a részvételi jog, akár az igazságszolgáltat
Az aarhusi nemzetközi egyezmény rögzíti a környezeti információk megismeréséhez való jogot, a környezetet érintő döntéshozatalban való részvételi jogot, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti ügyekben. Akár az információhoz való jog, akár a részvételi jog, akár az igazságszolgáltat

Az aarhusi nemzetközi egyezmény rögzíti a környezeti információk megismeréséhez való jogot, a környezetet érintő döntéshozatalban való részvételi jogot, valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogot környezeti ügyekben.

Akár az információhoz való jog, akár a részvételi jog, akár az igazságszolgáltatáshoz való jog nem érvényesül maradéktalanul egy országban, a Bizottsághoz lehet fordulni, aki az egyezménynek való megfelelésre ajánlásokat tehet az államoknak. Fontos azonban, hogy a Bizottság nem fog a sérelmes ügybe közvetlenül beavatkozni: javaslataival általánosságban fejleszti az országokban az egyezmény teljesülését (amire viszont a konkrét ügyben is lehet majd hivatkozni a konkrétabb hazai eljárásokban).

Amennyiben sérültek az információs, részvételi és igazságszolgáltatáshoz való jogaid környezeti ügyekben, szívesen segítünk egy Aarhusi Bizottsághoz írt panasz megfogalmazásában. Keress minket a jogsegely@tasz.hu-n!

24

Fordulj panasszal az EU Bizottságához!

Az Európai Unió is alkot környezetvédelmi szabályokat, amelyek kötelezőek a tagállamok számára. Ilyen szabályokat tartalmaznak az Élőhely-és Madárvédelmi irányelvek, ezek alapján alakították ki a Natura 2000 területeket, amik Magyarországon is több terület számára fokozott védelmet biztosítanak. Az
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Az Európai Unió is alkot környezetvédelmi szabályokat, amelyek kötelezőek a tagállamok számára. Ilyen szabályokat tartalmaznak az Élőhely-és Madárvédelmi irányelvek, ezek alapján alakították ki a Natura 2000 területeket, amik Magyarországon is több terület számára fokozott védelmet biztosítanak. Az
Az Európai Unió is alkot környezetvédelmi szabályokat, amelyek kötelezőek a tagállamok számára. Ilyen szabályokat tartalmaznak az Élőhely-és Madárvédelmi irányelvek, ezek alapján alakították ki a Natura 2000 területeket, amik Magyarországon is több terület számára fokozott védelmet biztosítanak. Az

Az Európai Unió is alkot környezetvédelmi szabályokat, amelyek kötelezőek a tagállamok számára. Ilyen szabályokat tartalmaznak az Élőhely-és Madárvédelmi irányelvek, ezek alapján alakították ki a Natura 2000 területeket, amik Magyarországon is több terület számára fokozott védelmet biztosítanak.

Az uniós szabályoknak való megfelelést az Európai Bizottság felügyeli.

Hanem felel meg egy ország az uniós szabályoknak, a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat a tagországgal szemben.

Te is fordulhatsz panasszal az EU Bizottságához. Ezt akár online, magyarul is megteheted (https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_hu/).

Azt javasoljuk, hogy többen összefogva forduljatok a Bizottsághoz a panasszal, mert a Bizottság nagyobb súlyt ad azoknak a panaszoknak, amiket széleskörű összefogás övez. Érdemes környezetvédő egyesületet is bevonni a Bizottsághoz fordulásba, a társadalmi szervezetek jelenléte a panasz hitelességét növeli.

A panaszban meg kell indokolni, hogy milyen uniós szabályt sért a konkrét állami tevékenység vagy mulasztás. Ennek felderítésében és a panasz megírásában is tudunk segíteni.

Keress minket jogsegélyben a jogsegely@tasz.hu címen!

25

Ha veszélybe kerülsz, kérj azonnali nemzetközi védelmet!

A környezetvédő aktivisták világszerte kerülnek veszélyes helyzetekbe, sok esetben büntetést szabnak ki rájuk és erőszakos eljárásoknak lehetnek elszenvedői. Az aarhusi nemzetközi környezetvédelmi egyezmény biztosítja a környezeti információk megszerzéséhez, a környezeti döntéshozatalban a nyilvános
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezetvédő aktivisták világszerte kerülnek veszélyes helyzetekbe, sok esetben büntetést szabnak ki rájuk és erőszakos eljárásoknak lehetnek elszenvedői. Az aarhusi nemzetközi környezetvédelmi egyezmény biztosítja a környezeti információk megszerzéséhez, a környezeti döntéshozatalban a nyilvános
A környezetvédő aktivisták világszerte kerülnek veszélyes helyzetekbe, sok esetben büntetést szabnak ki rájuk és erőszakos eljárásoknak lehetnek elszenvedői. Az aarhusi nemzetközi környezetvédelmi egyezmény biztosítja a környezeti információk megszerzéséhez, a környezeti döntéshozatalban a nyilvános

A környezetvédő aktivisták világszerte kerülnek veszélyes helyzetekbe, sok esetben büntetést szabnak ki rájuk és erőszakos eljárásoknak lehetnek elszenvedői.

Az aarhusi nemzetközi környezetvédelmi egyezmény biztosítja a környezeti információk megszerzéséhez, a környezeti döntéshozatalban a nyilvánosság részvételéhez, és a környezeti ügyekben a bírósághoz forduláshoz való jogot.

Azonban mindez nem elég: a környezetvédők szerte a világban számos esetben életveszélyes fenyegetés alatt tevékenykednek. Ezért 2022 óta egy különleges jelentéstevőt bíztak meg a környezetvédő civilek védelmére. Ő sürgősen be tud avatkozni bármilyen erőszakos vagy azzal fenyegető esetben, a környezetvédőket védve. Ilyen lehet, ha például büntetőeljárást indítanak egy környezetvédő ellen, büntetést szabnak ki rá, vagy fenyegetően lépnek fel vele szemben. Mindenfajta fenyegetés és veszély elhárításához lehet fordulni a jelentéstevőhöz.

Ő a panaszolt állam vagy cég felé azonnali felszólítást tud tenni a diplomácia eszközeit használva, ugyanakkor nyilvánosan is felszólal és nemzeti bíróságok előtt is megjelenik (olyan bírósági eljárások esetén, amelyek visszaélésszerűek és semmilyen más céljuk nincs, minthogy megbénítsák a környezetvédőket és ellehetetlenítsék a munkájukat ).

Fordulhatsz hozzá egyből, ha bajba kerülnél, nem kell megvárnod az itthoni jogorvoslatot. A gyors eljáráshoz elég kitölteni egy dokumentumot* és azt az aarhus-envdefenders@un.org címre e-mailben elküldeni.

Nemcsak személyesen lehet panaszt tenni, hanem más(ok) védelmét kérve is. Állami szervek és magánszemélyek (pl. cégek) ellen is lehet panaszt tenni, illetve bárki ellen, aki a környezetvédők tevékenységét akadályozza és fenyegeti.

A jelentéstevő munkáját Twitteren is követheted: @ForstMichel

*A dokumentum angolul elérhető csak, de ez ne tántorítson el a panasztételtől: segítünk bárkinek a kitöltésben! A jogsegely@tasz.hu e-mail címen elérsz minket.

26

Kérj környezetvédelmi felülvizsgálatot!

A környezethasználat (például valamilyen gazdasági tevékenység) környezeti hatásainak megismerésére és a környezetvédelmi engedélyekben előírt (pl. bányák, gyárak működésére vonatkozó) követelmények ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot tud végezni a kormányhivatal. Ha például környezetves
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
A környezethasználat (például valamilyen gazdasági tevékenység) környezeti hatásainak megismerésére és a környezetvédelmi engedélyekben előírt (pl. bányák, gyárak működésére vonatkozó) követelmények ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot tud végezni a kormányhivatal. Ha például környezetves
A környezethasználat (például valamilyen gazdasági tevékenység) környezeti hatásainak megismerésére és a környezetvédelmi engedélyekben előírt (pl. bányák, gyárak működésére vonatkozó) követelmények ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot tud végezni a kormányhivatal. Ha például környezetves

A környezethasználat (például valamilyen gazdasági tevékenység) környezeti hatásainak megismerésére és a környezetvédelmi engedélyekben előírt (pl. bányák, gyárak működésére vonatkozó) követelmények ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot tud végezni a kormányhivatal.

Ha például környezetveszélyeztetést- vagy szennyezést észlel valahol a hivatal, vagy felmerül a veszélye, hogy az engedélyben előírt követelményeket sértve (esetleg a szükséges engedély nélkül) működik egy gyár vagy bánya, kezdeményezi ezt az eljárást.

Akkor is tud felülvizsgálatot kezdeményezni a hivatal, ha védett területen észlel környezetveszélyeztető tevékenységet.

Ha úgy látod, hogy a környezetre veszélyes módon működik (vagy épül) a településeden egy üzem vagy más környezeti igénybevétellel járó tevékenység, esetleg védett területen látsz környezetszennyezést, írj közérdekű bejelentést a kormányhivatalnak, amiben javasold a környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 73. § (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi felülvizsgálat kezdeményezését!

27

Legyél ügyfél, vegyél részt az eljárásokban!

Sok környezetvédelmi ügy engedélyezéssel kezdődik: gazdasági és ipari tevékenységekhez, amiknek jelentős környezeti hatásuk van, a beruházóknak a törvények értelmében engedélyt kell szerezniük, amiben szerepelnie kell mindazoknak a környezetvédelmi előírásoknak, amiket be kell tartaniuk a későbbiek
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Sok környezetvédelmi ügy engedélyezéssel kezdődik: gazdasági és ipari tevékenységekhez, amiknek jelentős környezeti hatásuk van, a beruházóknak a törvények értelmében engedélyt kell szerezniük, amiben szerepelnie kell mindazoknak a környezetvédelmi előírásoknak, amiket be kell tartaniuk a későbbiek
Sok környezetvédelmi ügy engedélyezéssel kezdődik: gazdasági és ipari tevékenységekhez, amiknek jelentős környezeti hatásuk van, a beruházóknak a törvények értelmében engedélyt kell szerezniük, amiben szerepelnie kell mindazoknak a környezetvédelmi előírásoknak, amiket be kell tartaniuk a későbbiek

Sok környezetvédelmi ügy engedélyezéssel kezdődik: gazdasági és ipari tevékenységekhez, amiknek jelentős környezeti hatásuk van, a beruházóknak a törvények értelmében engedélyt kell szerezniük, amiben szerepelnie kell mindazoknak a környezetvédelmi előírásoknak, amiket be kell tartaniuk a későbbiek során. Hasonlóan engedélyköteles a fakivágás is például és még számos más, a környezetre terhelő hatással járó tevékenység.

Ezekbe az eljárásokba beléphetnek ügyfélként a környezetvédelmi egyesületek (mintánkat lásd hozzá itt).

Ugyanakkor ha te egy engedélyköteles tevékenység hatásterületén élsz (vagy ott van tartózkodási helyed, esetleg ingatlanod) és szerinted környezetveszélyeztető lenne az adott tevékenység, akkor te is részt vehetsz magánszemélyként az ilyen eljárásokban. (mintánkat lásd hozzá itt).

A környezetvédelmi törvény szerint környezetveszélyeztetés és környezetkárosítás esetén a hatásterületén lévő ingatlan tulajdonosa, jogszerű használója és az, akinek jogát bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba, ügyfélnek minősül.

Ha bejelentkezel az eljárásba ügyfélként, előadhatod az érveidet az engedélyezés mellett vagy ellen, megismerheted az eljárás iratait és észrevételeket tehetsz a résztvevők nyilatkozataira. Az eljárás után pedig akár meg is támadhatod bíróságon az engedélyt.

28

Kezdj polgári engedetlenségbe!

Környezetvédő aktivisták világszerte polgári engedetlenséggel tiltakoznak a klímaváltozás elleni fellépés elégtelensége, valamint a környezet károsítása ellen. Erőszakmentes direkt akciónak hívják azokat a megmozdulásokat, ahol az aktivisták békésen szegnek meg szabályokat (például építési területen
Bővebben Bővebben
Tovább Tovább
Környezetvédő aktivisták világszerte polgári engedetlenséggel tiltakoznak a klímaváltozás elleni fellépés elégtelensége, valamint a környezet károsítása ellen. Erőszakmentes direkt akciónak hívják azokat a megmozdulásokat, ahol az aktivisták békésen szegnek meg szabályokat (például építési területen
Környezetvédő aktivisták világszerte polgári engedetlenséggel tiltakoznak a klímaváltozás elleni fellépés elégtelensége, valamint a környezet károsítása ellen. Erőszakmentes direkt akciónak hívják azokat a megmozdulásokat, ahol az aktivisták békésen szegnek meg szabályokat (például építési területen

Környezetvédő aktivisták világszerte polgári engedetlenséggel tiltakoznak a klímaváltozás elleni fellépés elégtelensége, valamint a környezet károsítása ellen.

Erőszakmentes direkt akciónak hívják azokat a megmozdulásokat, ahol az aktivisták békésen szegnek meg szabályokat (például építési területen tartózkodnak), hogy megakadályozzák a környezet károsítását, illetve felhívják a figyelmet a környezet védelmére.

Mint a polgári engedetlenségnél általában, a résztvevőknek ez esetben is számolniuk kell azzal a következménnyel, hogy a szabályszegésért eljárást indítanak ellenük. Azonban nem lehet az aktivistákkal szemben erőszakot alkalmazni vagy aránytalanul fellépni.

Mi támogatjuk az aktivisták fellépéseit, a tiltakozásokat és a polgári engedetlenséget mint végső eszközt a tiltakozásra. Itt olvashatsz a polgári engedetlenségről bővebben.

Ha az ilyen tiltakozási formákról kérdéseid vannak, keress minket a jogsegely@tasz.hu címen!

Mintabeadványok, amikkel célt érhetsz

Számon kérnéd az önkormányzatot? Érdekelnek egy beruházás részletei? Elmondanád a véleményedet egy engedélyezési eljárásban? Az alábbi mintabeadványainkkal könnyen és gyorsan megteheted ezeket. A jogi érvelést és a formaiságokat bízd ránk, neked csak a konkrét ügyet kell kifejtened.

Magánszemélyként használható minták

Építésfelügyeleti eljárás kezdeményezés minta

Ez a minta arra való, hogy egy környezetre káros építkezés ellen vizsgálatot kezdeményezz.

Környezeti közérdekű adatigény minta

Ez a minta arra való, hogy feltedd kérdéseidet környezeti ügyekkel kapcsolatosan, azaz környezeti információt / adatot igényelj.

Környezeti közérdekű bejelentésminta és panaszminta

Ez a minta arra való, hogy egy környezeti problémára felhívd a hatóságok figyelmét.

Közérdekű bejelentés önkormányzati mulasztás esetére

Ez a minta arra való, hogy fellépj az önkormányzat környezetre káros döntései vagy passzivitása ellen, és kérd a kormányhivataltól, hogy ellenőrizze az önkormányzat tevékenységét.

Kérelem ügyféli jogállás megállapítására

Ez a minta arra való, hogy részt vehess a környezeti döntések meghozatalában.

NAIH mintabeadvány

Ez a minta arra való, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulj, ha hiába kérted, nem jutottál hozzá a kért környezeti információhoz.

Ügyészségi panasz minta

Ez a minta arra való, hogy az ügyészség fellépését kérd egy környezeti ügyben.

Zöld ombudsman kérelem minta l

Ez a minta arra való, hogy a zöld ombudsman vizsgálatát kérd egy környezeti ügyben.

Szervezetek által használható minták

Intézkedési kérelem minta

Ez a minta arra való, hogy egy zöld civil szervezet a környezetvédelmi törvény alapján kezdeményezze a felelős szervek intézkedését környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén.

Ügyféli kérelem minta

Ez a minta zöld civil szervezeteknek készült, és arra való, hogy a szervezet részt tudjon venni a környezeti döntésekről szóló eljárásokban.

Véleményezési kérelem

Ez a minta zöld civil szervezeteknek készült, és arra való, hogy a szervezet részt vehessen a különböző (települési-országos) területi és környezetvédelmi programok, környezeti tervek elkészítésében, és véleményezhesse a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályokat és környezeti terveket.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.